អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់លើកទីពីររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំការអនុញ្ញាតផ្តល់ឯកសារសម្ងាត់សំណុំរឿង ០០២ ទៅឲ្យមេធាវីការពារក្តី មាស មុត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣”​

Posted 10 កក្កដា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 10 កក្កដា 2017
Download file
Text DocumentE442_3_1_KH.pdf
102.68 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E442/3/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង