សេចក្តី​សម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងស្តីពីអញ្ញត្រកម្មរបស់លោក អៀង សារី តាមវិធាន ៨៩ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (គោលការណ៍គ្មានការកាត់ទោសពីរដងចំពោះបទល្មើសតែមួយ (Ne Bis in Idem) និងការលើកលែងទោស និងការអនុគ្រោះទោស)

Posted 22 មីនា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 28 មីនា 2012
Download file
Text DocumentE51_15_1_2_KH.PDF
1.1 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E51/15/1/2
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document