សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់ នួន ជា សុំដាក់សារណាបន្ថែមទៅនឹងសារណាបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 12 មករា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 មករា 2015
Download file
Text DocumentF15_1_KH.PDF
1.05 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F15/1
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Parent Document