សេចក្តីសម្រេចបណ្តោះអាសន្នលើផ្នែកខ្លះនៃសំណើទីមួយរបស់ នួន ជាសុំឲ្យទទួល និងពិចារណាទៅលើភស្តុតាងបន្ថែមទាក់ទងនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១

Posted 06 មេសា 2015 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentF2_4_3_KH.pdf
8.74 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
F2/4/3
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document