សំណើបន្ថែមរបស់ អៀង សារី សុំឲ្យអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការពិនិត្យវេជ្ជសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃ ទាក់ទិននឹងសមត្ថភាពរបស់លោក អៀង សារី ដើម្បីជួយក្នុងការការពារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឬម៉្យាងទៀតសំណើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបង្គាប់ឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ អ.វ.ត.ក ធ្វើការអង្កេតជា

Posted 13 ធ្នូ 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 29 មករា 2017
Download file
Text DocumentE255_KH[1].pdf
3.4 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E255
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by មេធាវីការពារក្ដី