សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៅលើអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា«ការពិចារណាផ្អាកសំណុំរឿងនានានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម» ដែលចេញផ្សាយលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃទី ៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧

Posted 08 ឧសភា 2017 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 11 ឧសភា 2017
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ