ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ខ​បណ្តោះអាសន្ន

ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃ អ.វ.ត.ក ដោយអនុលោមតាមវិធាន ៨២ (៦) នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ធ្វើការ​សម្រេច​លើ​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា សុំផ្អាក​សេចក្តី​សម្រេច​ដោះលែង​ជន​ជាប់ចោទ អៀង ធិរិទ្ធ ដោយ​​គ្មាន​​លក្ខខណ្ខ​​របស់​​អង្គជំនុំជម្រះ​​សាលាដំបូង ដោយ​សម្រេច​ថា អៀង ធីរិទ្ធ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ជាមួយ​លក្ខខណ្ខ​បណ្តោះ​អាសន្ន​មួយចំនួន។

សូមចុចទីនេះ ដើម្បីអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង។