ការតែងតាំង​ចៅក្រម​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ អ.វ.ត.ក

ចៅក្រម Florence Ndepele Mwachande Mumba មកពីប្រទេសហ្សំប៊ី ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​ជំនុំជម្រះ​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា ដោយ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​តែងតាំង​គាត់ជា​ចៅក្រម​រួចមក។ ចៅក្រម Mumba ត្រូវ​ជំនួស​លោក​ចៅក្រម Motoo Noguchi ដែល​បាន​លាឈប់​ក្នុងខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ កន្លងទៅ។ ចៅក្រម Mumba បាន​បំពេញ​តួនាទី​ជា​ចៅក្រម​បម្រុង​នៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល នៃអ.វ.ត.ក រហូតដល់​ពេល​មាន​ការ​តែងតាំង​ថ្មីនេះ។

លោកស្រីចៅក្រម Mumba ត្រូវបាន​ផ្តល់​នីតិសម្បទា​ដោយ​គណៈមេធាវី នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣។ លោកស្រី​ធ្លាប់​ធ្វើជា​នាយិកា​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ជំនួយ​ផ្នែកច្បាប់ (ឆ្នាំ ១៩៧៧) ជាស្ត្រី​ដំបូង​ដែល​កាន់​តួនាទី​ជា​ចៅក្រម​តុលាការ​ជាន់ខ្ពស់ (ឆ្នាំ១៩៨០) មន្ត្រី​ទទួល​បណ្តឹង​ប្រជាពលរដ្ឋ(ឆ្នាំ១៩៨៩) ចៅក្រម​តុលាការ​កំពូល (១៩៩៧) ចៅក្រម​នៅ​សាលាក្តី​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរជាតិ​នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​សម្រាប់​អតីត​ប្រទេស​យូហ្គោស្លាវី (ឬតុលាការ UNICTY) (ឆ្នាំ១៩៩៧-២០០៥) អនុប្រធាន​តុលាការ UNICTY (ឆ្នាំ១៩៩៩-២០០០) ចៅក្រម​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​នៃ​តុលាការ UNICTY និង​សាលាក្តី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​សម្រាប់​ប្រទេស​រ៉្វាន់ដា (ឆ្នាំ២០០៣-២០០៥) និង​ប្រធាន​គណៈកម្មការ​បោះឆ្នោត​នៃ​ប្រទេស​ហ្សំប៊ី(ឆ្នាំ២០០៨-២០១០)។ លោកស្រី​ធ្លាប់​ធ្វើជា​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​គណៈ​កម្មការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ស្តីពី​ឋានៈ​ស្ត្រី (ឆ្នាំ ១៩៩២-១៩៩៥) ជា​មន្ត្រី​ជំនាញ​ផ្នែកច្បាប់​ក្នុង​គណៈ​កម្មាធិការ​ព្រាង​ពិធីសារ​នៃ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក ដើម្បី​តាក់តែង​ធម្មនុញ្ញ ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ស្តីពី​ពលរដ្ឋ​និង​សិទ្ធិមនុស្ស ពាក់ព័ន្ធនឹង​ការ​បង្កើត​តុលាការ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក (ឆ្នាំ ១៩៩៥) និងជា​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​សហព័ន្ធ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ស្តីពី​ដាហ្វឺ (ឆ្នាំ ២០០៩-២០១០)។

លោកចៅក្រម Phillip Rapoza មកពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជា​ចៅក្រម​បម្រុង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល ដោយ​ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​នៃ​អង្គចៅក្រម​កម្ពុជា បន្ទាប់ពី​ត្រូវបាន​តែងតាំង​ដោយ​អគ្គលេខាធិការ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ។

លោកចៅក្រម Rapoza ជាប្រធាន​សាលា​ឧទ្ធរណ៍​នៃរដ្ឋ Massachusetts។ លោកចៅក្រម​ទទួលបាន​សញ្ញាប័ត្រ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Yale និង​សាកលវិទ្យាល័យ Cornell និង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ស្នាដៃឆ្នើម​នៅក្នុង​ការងារ​ជាច្រើន។ លោកចៅក្រម​បាន​ធ្វើការ​ក្នុង​អាជីព​ផ្នែកច្បាប់​អស់​រយៈពេល​ជាង ៣៥ឆ្នាំ ដោយ​ធ្វើជា​រដ្ឋអាជ្ញា មេធាវីការពារក្តី ចៅក្រមជំនុំជម្រះ និង​ចៅក្រម​សាលា​ឧទ្ធរណ៍។ ពីឆ្នាំ ២០០៣-២០០៥ លោកចៅក្រម​ធ្វើជា​ចៅក្រម​អន្តរជាតិ និង​មន្ត្រី​សម្របសម្រួល​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ពិសេស​សម្រាប់​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​កម្រិត​ធ្ងន់​ក្នុង​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត ពាក់ព័ន្ធនឹង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​មនុស្សជាតិ និង​បទល្មើស​កម្រិត​ធ្ងន់​ដទៃទៀត ដែល​បាន​កើត​ឡើង​មុន​ប្រទេសនេះ​ទទួលបាន​ឯករាជ្យ។ លោក​ចៅក្រម​បំពេញ​ការងារ​សកម្ម​ក្នុង​គម្រោង​អង្គការ​សហប្រជាតិ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​យុត្តិធម៌​នៅ​ប្រទេស​ទីម័រ​ខាងកើត និង​ហៃទី ហើយ​លោក​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី និង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​ជាច្រើន​នៅ​កម្ពុជា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង អ.វ.ត.ក។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ PDF