សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ប្រឆាំង​នឹង ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ ​សំផន​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចាប់ផ្តើមបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក នៅក្នុងសាលសវនាការធំរបស់ អ.វ.ត.ក។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកលើបទចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទដោយសង្ខេប ហើយជនជាប់ចោទ និង/ឬមេធាវីការពារក្តីនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបដោយសង្ខេបផងដែរ មុននឹងសាក្សីទី១ ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ អង្គហេតុដែលនឹងត្រូវស្តាប់នៅក្នុងពេលសវនាការវគ្គទី១ គឺទាក់ទងនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិក និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់។

    សវនាការនឹងបើកទូលាយសម្រាប់សាធារណជន និងតំណាងសារព័ត៌មាន ហើយកន្លែងនៅក្នុងសាលសវនាការនឹង ត្រូវចែកជូនដោយគោរពតាមគោលការណ៍ អ្នកមកមុន បានមុន។ ច្រកទ្វារចូលសម្រាប់សាធារណជននឹងចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសវនាការ។ តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលចូលរួមសវនាការនេះត្រូវយកមកជាមួយនូវ
ប័ណ្ណព័ត៌មានដែលនៅមានសុពលភាពចេញដោយអ.វ.ត.ក។ តំណាងសារព័ត៌មានដែលមិនទាន់មានប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួន ឬអ្នក
ដែលមានប័ណ្ណហើយ ប៉ុន្តែផុតកំណត់ពេល ត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទដើម្បីបានប័ណ្ណនេះនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងដំណើរការ
សវនាការ។ សម្រាប់ទទួលប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនក្នុងការយកព័ត៌មាន សូមបំពេញទម្រង់បែបបទ ចុះហត្ថលេខា និងសូមភ្ជាប់មក
ជាមួយនូវរូបថត និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លង។ ទម្រង់សុំប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួននេះអាចរកបាននៅលើគេហ
ទំព័រអ.វ.ត.ក (http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/ECCC_Accreditation_Media_App…)។

     យោងតាមដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ការចាប់ផ្តើមសវនាការពិនិត្យភស្តុ
តាងវគ្គដំបូងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ រហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងដំណើរការសវនាការ៣ ថ្ងៃក្នុង ១ សបា្តហ៍ តាមកាលវិភាគសវនាការ
ប្រចាំថ្ងៃដូចដែលធ្លាប់បានអនុវត្តនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ដោយចាប់ ផ្តើមសវនាការពីម៉ោង៩ ព្រឹក និងបញ្ចប់នៅ
ម៉ោង ៤:០០ រសៀល។ សវការនឹងផ្អាកសម្រាប់ការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ពីម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ ម៉ោង ១:៣០ រសៀល និងមានការសម្រាកម្តងនៅពេលព្រឹក និងម្តងទៀតនៅពេលរសៀលតាមការណែនាំរបស់ប្រធានអង្គជំនុំ
ជម្រះសាលាដំបូង។

    ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីដំណើរការសវនាការនេះ នឹងមានជាសំឡេង និងរូបភាព ដែលអាចរកបាននៅលើគេហទំព័រ របស់ អ.វ.ត.ក www.eccc.gov.kh/en/live-stream
    សំណុំរឿង ០០២/០២ គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីទី២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន។  ទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបាន
ចោទប្រកាន់ និងការចោទប្រកាន់តាមអង្គហេតុខាងក្រោមនេះ ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជំនុំជម្រះនៃសំណុំរឿង ០០២/០២៖
•    បទប្រល័យពូជសាសន៍ចំពោះជនជាតិចាម និងវៀតណាម (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលបទឧក្រិដ្ឋ ដែលប្រព្រឹត្ត
ដោយកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជាក្នុងទឹកដីវៀតណាមទេ),
•    ការរៀបការដោយបង្ខំ និងបទរំលោភសេពសន្ថវៈ (ទូទាំងប្រទេស),
•    ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង,
•    មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ មន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់ មន្ទីរសន្តិសុខអូរកន្សែង មន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោល,
•    ការដ្ឋានទំនប់ ១ មករា ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្ម,
•    សហករណ៍ត្រាំកក់,
•    ការប្រព្រឹត្តិចំពោះពុទ្ធសាសនិកជន (កម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់),
•    ការប្រព្រឹត្តិជាក់លាក់លើអ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ (ដែលអនុវត្តកម្រិតត្រឹមតែសហករណ៍ត្រាំកក់ ការដ្ឋានទំនប់ ១ មករា មន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាចាន់)។