បញ្ជីឈ្មោះរបស់មេធាវី

ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សិទិ្ធ​មនុស្ស​ធានា​ដល់​ជន​ជាប់​ចោទ​នូវ​សិទិ្ធ​របស់​មេធាវី​ដែល​មាន​ប្រ​សិទ្ធិ​ភាព​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ខ្លួន​។ ​​នេះ​ជា​រឿង​សំខាន់​ក្នុង​រឿង​ក្តី​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​អំពី​អំពើ​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាសន៍​ឬ​ឧក្រិដ្ឋ​កម្ម​ប្រឆាំង​មនុស្ស​ជាតិ​ដែល​ក្រុម​មេ​ធាវី​ចាំ​បាច់​ដើម្បី​រៀប​ចំ​សំណុំ​រឿង​ការ​ពារ​។​

នៅ​ អ.វ.ត.ក​ សិទ្ធិ​ជន​ជាប់​ចោទ​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស​មេធាវី​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គាត់​ត្រូវ​បាន​ធានា​នៅ​ក្នុង​ច្បាប់​និង​វិធាន​ផ្ទៃ​ក្នុង​។ អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ការ​ពារ​ក្តី​សម្រប​សម្រួល​ដំណើរ​ការ​នេះ​ដោយ​ផ្តល់​ឱ្យ​ជន​ជាប់​ចោទ​នូវ​បញ្ជី​មេ​ធាវី​ដែល​មាន​ឆន្ទៈ​ និង​​អាច​តំណាង​ឱ្យ​ពួក​គេ​។​

អង្គភាព​គាំពារ​ការពារ​ក្តី​នឹង​កំណត់​ថា​តើ​ជន​ជាប់​ចោទ​មាន​មធ្យោបាយ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​បង់​ថ្លៃ​មេធាវី​ ឬយ៉ាង​ណា​។ ​អ.វ.ត.ក​ នឹង​ចំណាយ​​លើ​តម្លៃ​នៃការ​តំណាង​ផ្នែក​ច្បាប់​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិន​មាន​លទ្ធភាព​បង់ប្រាក់​។​

ជន​ជាប់​ចោទ​ម្នាក់​ដែល​មាន​ប្រាក់​ដើម្បី​បង់​ថ្លៃ​មេធាវី​អាច​ចូល​រួម​ក្រុម​ការ​ពារ​ជាតិ​ដោយ​ផ្ទាល់​។ មេធាវី​ក៏អាច​តំណាង​ឱ្យ​អតិ​ថិ​ជន​ផង​ដែរ​ដោយ​មិន​គិត​ថ្លៃ។​

វិសាល​ភាព​ដែល​ជន​ជាប់​ចោទ​អាច​តំណាង​ខ្លួន​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ អ.វ.ត.ក​ នឹង​ត្រូវ​សំរេច​ដោយ​តុលា​ការ​។​

សហមេធាវី

ជន​ជាប់​ចោទ​ម្នាក់ៗ​ដែ​ល​គ្មាន​មធ្យោបាយ​បង់​ប្រាក់​ឱ្យ​មេ​ធាវី​មាន​សិទ្ធិ​មាន​សហ​មេធាវី​ពីរ​នាក់​ជន​កម្ពុជា​ម្នាក់​ និង​ជន​បរទេស​ម្នាក់​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​ពី​បញ្ជី​មេធាវី​។​

ដើម្បើ​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុងបញ្ជី​មេធាវី​ដែល​អាច​ទទួល​ប្រាក់​កម្រៃ​ពី អ.វ.ត.ក​ សហ​មេធាវី​ត្រូវ​ពេញ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​​ជាក់​លាក់​មួយ​ចំនួន​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​ស​ហ​មេធាវី​បរទេស​ត្រូវ​តែ​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ​គណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ថ្លៃ​ចុះ​បញ្ជី​ដែល​ត្រូ​វ​បាន​កំណត់​ដោយ​គណៈ​មេធាវី​គឺ​ ៥០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក​។ ​ព័ត៌​មាន​លម្អិត​សូម​មើល​សេចក្តី​សម្រេច​ខាង​ក្រោម​របស់​គណៈមេធាវី​ស្តី​ពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី និង​​ការ​​ចេញ​វិញ្ញាបន​បត្រ​ប្រក​បវិជ្ជា​ជីវៈ​សម្រាប់​មេ​ធាវី​បរទេស​នៅ ​អ.វ.ត.ក​ ។​

ក្រុម​មេធាវីការពារក្តី

កិច្ច​ការ​ត្រៀម​រៀបចំ​ដ៏​អស្ចារ្យ​ត្រូវ​ធ្វើ​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ក្រុម​មេធាវី​ការពារ​ក្តី​ត្រៀម​ខ្លួនរួច​រាល់​សម្រាប់​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​។ សហ​មេធាវី​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ជួយ​ដោយ​ទី​ប្រឹក្សា​ច្បាប់​ និង​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សំណុំ​រឿង​ដើម្បី​ជួយ​លើ​ករណី​នេះ​។ នេះ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​ក្រុម​ជំនួយ​ការ​ដែល​ជួយ​ដ​ល់​សហព្រះ​រាជ​អាជ្ញា។​ សហ​មេធា​វី​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​រើស​អ្នក​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ និង​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សំណុំ​រឿង​ពី​បញ្ជី​បេក្ខជន​ដែល​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​ជា​មុន​ដោយ​ការ​ទូ​ទាត់​​ដោយ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា​ ដែល​បន្ទាប់​មក​នឹងធ្វើការ​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​គាំទ្រ​ផ្នែកការ​ពារ​។

​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ - សហមេធាវីកម្ពុជា

ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​សហមេធាវី​កម្ពុជា​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ដោយ​អង្គជំ​នុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​ក្នុង​​តុលាការ​កម្ពុជា​បេក្ខជន​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

 • ជា​សមាជិក​គណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាច​ក្រ​កម្ពុជា​។
 • បាន​បង្កើត​សមត្ថកិច្ច​នីតិ​វិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​ និង​នីតិវិ​ធី​នៅ​ថ្នាក់​ជាតិ​ ឬ​អន្ដរ​ជាតិ​។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ - សហមេធាវីបរទេស

ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​សហ​មេធាវី​បរទេស​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្រៃ​ដោយ​អង្គជំនុំ​ជម្រះ​វិ​សា​មញ្ញ​ក្នុង​​តុលាការ​កម្ពុជា​បេក្ខជន​ត្រូវ​បំពេញ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

 • ធ្វើ​ជា​សមាជិក​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ជំហរ​ដ៏ល្អ​នៃ​សមាគម​មេធាវី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​ជា​ស​មា​​​ជិក​អង្គ​ការ​សហប្រជា​ជាតិ​។
 • មាន​​សញ្ញា​ប័ត្រ​ផ្នែក​ច្បាប់​ ឬ​គុណ​សម្បត្តិ​ផ្នែក​ច្បាប់​ ឬ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ដែល​សម​មូល​។
 • មាន​​បទ​​ពិសោធន៍​​ការ​​ងារ​យ៉ាង​​ហោច​​ណាស់ ​១០ ​ឆ្នាំ​​ក្នុង​​ដំណើរ​​ការ​​នីតិ​​វិធី​​ព្រហ្មទណ្ឌ​​ក្នុង​​នាម​ជា​​​មេធាវី ​ចៅ​ក្រម​ ឬព្រះរាជ​អាជ្ញា ឬក្នុង​សមត្ថភាព​ផ្សេង​ទៀត​។
 • ដើម្បី​បង្កើត​សមត្ថ​កិច្ច​នី​តិវិធី​ព្រហ្មទណ្ឌ​ និង​នីតិវិធី​នៅ​កម្រិត​អន្តរ​ជាតិ​​ ឬថ្នាក់​ជា​តិ​។
 • ត្រូវ​ស្ទាត់​ជំនាញ​ជា​ភាសាខ្មែរ បារាំង ឬអង់​គ្លេស​។
 • ​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ដោយ​ក្រុម​ប្រឹក្សាគណៈ​មេធាវី​នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា​ ឱ្យ​អនុវត្ដ​នៅ​ចំពោះមុខ​ ​អ.វ.ត.ក.​។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ - អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់

ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​អ្នក​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ដោយ ​អ.វ.ត.ក​ នៅ​ពេល​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស​ដោយ​សហ​មេធាវី​ បេក្ខជន​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​លក្ខណៈ​វិនិ​ច្ឆ័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម:​

 • មាន​​សញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​ច្បាប់​ ឬគុណ​សម្បត្តិ​ផ្នែក​ច្បាប់ ​ឬ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ដែល​សម​មូល​។
 • មាន​បទពិសោធន៍​ការ​ងារ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​នី​តិវិធី​ព្រហ្ម​ទណ្ឌ​ក្នុង​នាម​ជា​មេ​ធាវី​ ចៅ​ក្រម ឬព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ ឬ​មាន​សមត្ថភាព​ស្រ​ដៀង​គ្នា​ផ្សេង​ទៀត​។
 • មាន​សមត្ថ​ភាព​ជាក់​លាក់​ក្នុង​ច្បាប់​ព្រហ្មទណ្ឌ​អន្តរ​ជាតិ ​និង​នីតិ​វិធី​។
 • ត្រូវ​ស្ទាត់​ជំនាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ បារាំង​ ឬអង់​គ្លេស​។

បេក្ខជន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​តា​រាង​នៃ​អ្នក​ពិគ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​ច្បាប់​ក៏​អាច​ត្រូ​​វ​បាន​ពិចារ​ណា​ផង​ដែរ​ សម្រាប់​ការ​ពិគ្រោះ​យោ​បល់​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​គាំ​ពារ​ការ​ពារ​ក្តី​ ឬ​ការិ​យាល័យ​ផ្សេង​ទៀត​របស់​ អ.វ.ត.ក​។

លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ - អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង

ដើម្បី​ដាក់​បញ្ចូល​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សំណុំរឿង​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ ​អ.វ.ត.ក​ នៅ​ពេល​ដែល​ជ្រើស​រើស​ដោយ​សហ​មេធាវី​ បេក្ខជន​ត្រូវ​បំពេញ​នូវ​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

 • មាន​សញ្ញា​បត្រ​ច្បាប់ ​ឬលិខិតប​ញ្ជាក់​ការ​សិក្សា​ទាក់​ទង​នឹង​មុខ​តំណែង​។
 • បាន​បញ្ចប់​ការ​ហ្វឹកហ្វឺន​វិជ្ជាជីវៈ​ផ្នែក​ច្បាប់​ ឬមាន​បទ​ពិសោធន៏​ផ្នែក​ច្បាប់​ដែល​មាន​បទពិសោធន៍​​យ៉ាង​តិច ​2 ​ឆ្នាំ​។
 • មាន​ជំនាញ​កុំព្យូទ័រ​ល្អ​បំផុត​។
 • ត្រូវ​ស្ទាត់​ជំនាញ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ​។
 • មាន​ភាសា​បារាំង​ ឬអង់​គ្លេស​ជាភា​សា​ធ្វើ​ការ​។
 • បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​របស់​ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​សំណុំ​រឿង​

ព័ត៌​មាន​លំអិត​នៃ​វគ្គអ្នក​គ្រប់​គ្រង​សំណុំរឿង​មាន​នៅ​លើ​ទំព័រ​ហ្វឹក​ហាត់​នៃ​គេហ​ទំព័រ​នេះ​។

សំរាប់​​អ្នក​​មាន​​ចំណាប់​​អារម្មណ៍​អាច​ពិនិត្យ​មើល​ និង​ទាក់​ទង​តាម​ទូរ​ស័ព្ទ​

ដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ

អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ងារ​ជា​សហ​មេធាវី​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​ អ.វ.ត.ក​ គួរ​បំពេញ​បែបបទ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​។​ សំណុំ​បែប​បទ​ដែល​បាន​បំពេញ​រួច​គួរ​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ជា​មួយ​ឯក​សារ​ការ​គាំ​ទ្រ​ដោយ​ប្រកាស​ទៅ​អាសយដ្ឋាន​នៅ​លើ​សំណុំ​បែបបទ​កម្ម​វិធី​។

​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​មិន​ស្វែង​រក​ការ​ទូទាត់​ដោយ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា ​(ដូច​ជា​អ្នក​ដែល​ស្នើ​សុំ​បង់​ប្រាក់​ជា​ឯក​ជន​ ឬ​ធ្វើ​សកម្មភាព​ជា​ដើម​) គ្រាន់​តែ​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ចុះ​បញ្ជី​ដែល​ត្រូវ​ផ្ញើ​ជា​មួយ​ឯក​សារ​គាំ​ទ្រ​ដោយ​ប្រ​កាស​ទៅ​អាស​យ​ដ្ឋាន​នៅ​លើ​ទម្រង់​ចុះ​បញ្ជី។​

អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ស្នើ​សុំ​ដើម្បីតំ​ណាង​ទាំង​ជន​រង​គ្រោះ​ និង​ជន​សង្ស័យ​គួរ​តែ​ធ្វើ​តាម​នីតិ​វិធី​ដូចគ្នា​នឹង​សហមេ​ធា​វី ​ហើយ​​បង្ហាញ​បំណង​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ទម្រង់​។ ​អង្គ​ភាព​គាំ​ពារ​ការ​ពារ​ក្តី​នឹង​ដំណើរ​ការ​នី​តិ​វិធី​សម្រាប់​បញ្ជី​ទាំង​ពីរ​នេះ ​ដោយ​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល​ជា​មួយ​អង្គភាព​ជន​រង​គ្រោះ​។

អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ជា​តំណាង​ជន​រង​គ្រោះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ត្រូវ​បំពេញ​ទម្រង់​បែប​បទ​ចុះ​ឈ្មោះ​ដែល​មាន​នៅ​គេ​ហទំព័រ​របស់​អង្គភាព​ជន​រង​គ្រោះ​។

​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ដែល​មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់​ ឬ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​សំណុំ​រឿង​គួរ​តែ​បំពេញ​ទម្រង់​បែប​បទ ​P១១ ​ហើយ​ផ្ញើ​លិខិត​អម​តាម​រយៈ​អ៊ីមែល​ទៅ​ defence@unakrt-online.org​ 

រាល់​ពាក្យសុំ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពិចារ​ណា​ដោយ​អង្គភាព​គាំ​ពារ​ការ​ពារ​ក្តី​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ១ ​ខែ​បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ការ​ស្នើ​សុំ​។

ឯកសារ