លោក អ៊ីសា ឧស្មាន

អាយុ ៤៥ ឆ្នាំនៅពេលផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់គាត់ លោក អ៊ីសា ឧស្មាន បង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនៃការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ដែលបានធ្វើឡើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា (DC-CAM) ។ អ្នកនិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលទាក់ទងនឹងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ មានចំណងជើងថា អ៊ូគូបា និងមួយទៀតមានចំណងជើងថា ការបះបោររបស់ចាម រួមជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាន និងទស្សនាវដ្តីជាច្រើន លោក អ៊ីសា ឧស្មាន ផ្តល់សក្ខីកម្មដ៏មានតម្លៃដល់តុលាការ ជាពិសេសទាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិចាមក្នុងអំឡុង របបខ្មែរក្រហម។ ជាជនជាតិចាមផ្ទាល់ លោក អ៊ីសា ឧស្មាន ប្រាប់តុលាការថា គាត់បាត់បង់គ្រួសារភាគច្រើនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩។ សក្ខីកម្មរបស់គាត់ផ្តល់នូវការយល់ដឹងអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃវប្បធម៌ចាម រួមទាំងឋានានុក្រមសង្គមនៅក្នុងសហគមន៍ចាម។ សក្ខីកម្ម​របស់​អ្នក​ជំនាញ​ក៏​បាន​រំឭក​ឡើង​វិញ​នូវ​គោល​នយោបាយ​ចោទ​ប្រកាន់​ដែល​អនុវត្ត​ដោយ​ពួក​ខ្មែរ​ក្រហម​ដែល​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ជន​ជាតិ​ចាម​ឲ្យ​លះបង់​វប្បធម៌ និង​សាសនា​របស់​ខ្លួន។ អ្នក​ជំនាញ​រូប​នេះ​បាន​និយាយ​ថា ផល​ប៉ះ​ពាល់​នៃ​គោល​នយោបាយ​ខ្មែរ​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម ត្រូវ​បាន​គេ​កត់​សម្គាល់​ថា មាន​សភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ​បាន​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​វប្បធម៌​ចាម​រហូត​មក​ដល់​សព្វ​ថ្ងៃ។ ជាងនេះទៅទៀត ក្នុងអំឡុងពេលផ្តល់សក្ខីកម្ម អ្នកជំនាញបានលាតត្រដាងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចាម រួមទាំងនគរចំប៉ា និងរបៀបដែលទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្ហាញនៅក្នុងបរិបទនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

Transcript from testimony

Video recordings