សេចក្តីសម្រេចលើសំណើរបស់មេធាវីតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារសិទិ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងការទទួលបានតំណាងផ្លូវច្បាប់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿង ០០៤/២

Posted 12 សីហា 2020 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 12 សីហា 2020
Download file
Text DocumentE004_2_6_KH.PDF
925.76 គីឡូ​បៃ​
លេខឯកសារ​
E004/2/6
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០៤/២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល