សេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់ អៀង សារី ប្រឆាំងនឹងសេចកី្តសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងទាក់ទិននឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារជាមួយតែភាគីម្ខាងរបស់មន្រ្តីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់

Posted 26 មេសា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 26 មេសា 2012
Download file
Text DocumentE154_1_1_4_KH.PDF
1.11 មេកា​បៃ
លេខឯកសារ​
E154/1/1/4
កាល​បរិច្ឆេទឯក​សារ
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
ប្រ​ភេទ​ឯក​សារ
Filed by អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល
Key words
Legal References
Parent Document