អត្ថបទព័ត៌មាន

លោក​ JOHN ​R.W.D. ​JONES ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​សហ​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​អន្តរ​ជាតិ ​ដើម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក John R.W.D. Jones ជនជាតិអង់គ្លេស ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ជូនការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង ០០៤។     អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបីនេះ នៅតែរក្សាការសម្ងាត់ដដែល។

លោក​ស្រី​ SU​ZA​NA​ TO​MAN​O​VIĆ​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ ដើម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោកស្រី Suzana Tomanović ជាសហមេធាវីអន្តរជាតិ ដើម្បីតំណាងជនសង្ស័យម្នាក់មានឈ្មោះក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ជូនការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកមួយនៃសំណុំរឿង ០០៤។     អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី នៅតែរក្សាការសម្ងាត់ដដែល។

លោក​ ប៊ិត ​ស៊ាង​លីម​ និង​ លោក​ សូ​ មូ​ស្សេ​ន្នី​ ត្រូវ​បាន​ចាត់​តាំង​ជា​មេ​ធា​វី​ការ​ពារ​ក្តី ដើ​ម្បី​តំណាង​ជន​សង្ស័យ​ពីរ​រូប​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០៤​

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បានចាត់តាំងលោក ប៊ិត ស៊ាងលីម និង លោក សូ មូស្សេន្នី ជាសហមេធាវីជាតិ តំណាងជនសង្ស័យពីររូបផ្សេងគ្នា ដែលមានឈ្មោះក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ទៅកាន់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបី គឺជាផ្នែកនៃសំណុំរឿង ០០៤ ។    អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យណាមួយ ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរលើកទីបីនៅតែរក្សាជាការសម្ងាត់ដដែល។    

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី

អង្គភាពគាំពារការការពារក្តីនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងពីមរណភាពរបស់ លោក Jacques Verges សហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តីជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ ។ លោក Jacques Verges បានធ្វើមរណភាពនៅប្រទេសបារាំងក្នុងអាយុ ៨៨ ឆ្នាំ ក្រោយពីបានប្រកបវិជ្ជាជីវៈយ៉ាងយូរក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌ ដែលបានការពារកូនក្តីមានឈ្មោះបោះសំឡេងជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក។ លោក Verges បានការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ នៅពេលដែលជនជាប់ចោទរូបនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន នៅ អ.វ.ត.ក ។ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ លោក Verges មិនសូវបង្ហាញវត្តមាននៅ អ.វ.ត.ក ទេ ។ លោក ខៀវ សំផន ត្រូវបានក

លោក អាង ឧត្តម និងលោក MICHAEL G. KARNAVAS បានទទួលការតែងតាំងជាមេធាវីការពារក្តី តំណាងជនសង្ស័យមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០៣

ផ្នែកគាំពារការការពារក្តី (DSS) នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បាន​តែងតាំង​លោក អាង ឧត្តម ជា​សហមេធាវី​កម្ពុជា និង​លោក Michael G. Karnavas ជា​សហមេធាវី​បរទេស ដើម្បី​តំណាង​ជនសង្ស័យ​មួយរូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ដីកា​សន្និដ្ឋាន​បញ្ជូនរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទីពីរ ដែល​សហព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​បាន​ដាក់​ទៅ​ការិយាល័យ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត​កាលពី​ថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨។ ដីកា​សន្និដ្ឋាន​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​ទីពីរ​នេះ គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​សំណុំ​ឯកសារ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០៣។

លោក មុំ លុជ្ស ត្រូវបាន​តែងតាំងជា​មេធាវីជាតិ​ការពារក្តី

អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តីនៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា បានតែងតាំង​លោក មុំ លុជ្ស ជាមេធាវីជាតិ​តំណាង​ជនសង្ស័យ​មួយរូប​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូន​រឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី ដែល​សហ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អន្តរជាតិ​បាន​ផ្ញើជូន​ទៅ​ការិយាល័យ​សហចៅក្រម​ស៊ើបអង្កេត នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩។ ដីកា​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី​គឺជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​សំណុំរឿង ០០៤។ លោក មុំ​ លុជ្ស មាន​បទពិសោធន៍​ជា​មេធាវី រយៈពេល​១៧ឆ្នាំ មកហើយ ដោយ​បំពេញ​ការងារ​ចម្បង​នៅក្នុង​វិស័យ​ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។ អត្តសញ្ញាណ​របស់​ជនសង្ស័យ​ដែលមាន​ឈ្មោះ​នៅក្នុង​ដីកា​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ឲ្យ​ស៊ើបសួរ​លើកទីបី​ត្រូវស្ថិត​នៅជា​សម្ងាត់។

លោក ISAAC ENDELEY ត្រូវបាន​តែងតាំង​ជាប្រធាន​អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តី

ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) មានក្តី​សោមនស្ស​រីករាយ​សូមជូន​ដំណឹង​អំពី​ការតែងតាំង​លោក Isaac Endeley ជាប្រធានថ្មី​នៃ​អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តី។ លោក Isaac Endeley បានចូល​កាន់តំណែង​នេះ​កាលពី​ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

លោក គង់​ សំអុន ត្រូវបាន​​តែងតាំង​​ជា​​សហ​​មេធាវី​​អន្តរជាតិ​​របស់​​លោក ខៀវ សំផន

លោកបណ្ឌិត ស​ សូវ៉ាន ដែលជា​មេធាវី​របស់​លោក ខៀវ សំផន បាន​លា​ឈប់​ពី​តំណែង​របស់​លោក​ដោយ​មានការ​ព្រមព្រៀង​របស់​កូនក្តី​របស់​លោក។ អង្គភាព​គាំពារ​ការការពារក្តី​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​លោក ស សូវ៉ាន ចំពោះ​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​របស់​លោក​ជាមួយ​ក្រុម​មេធាវី​ការពារក្តី​លោក ខៀវ សំផន។

ការិយាល័យរបស់អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្នែកផ្ដល់ជំនួយដល់តុលាការខ្មែរក្រហម (UNAKRT) សូមប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោក Richard Rogers ជាប្រធានផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី

ការិយាល័យរបស់អ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្នែកផ្ដល់ជំនួយដល់តុលាការខ្មែរក្រហម (UNAKRT) សូមប្រកាសអំពីការតែងតាំងលោក Richard Rogers

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី) វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី)