អត្ថបទព័ត៌មាន

សេចក្ដីសង្ខេបអំពីដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះក្ដីឌុច ក្នុងរយៈពេល៥០ថ្ងៃដំបូង

នាថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៧ ខែកក្កដា គឺជាថ្ងៃទី៥០ នៃដំណើរការសវនាការជំនុំជម្រះក្ដី កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩។ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំង មនុស្សជាតិ ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម និងការរំលោភលើមាត្រាជាក់លាក់មួយចំនួនមានចែង ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឆ្នាំ១៩៥៦។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក អ្នកជំនាញចំនួនពីរ (២) រូប (លោកណាយ៉ាន់ ចាន់ដា និងលោក ក្រេក អេតឆេសាន់) សាក្សីលើអង្គហេតុចំនួនដប់មួយ (១១) រូប និងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួនប្រាំពីរ (៧) រូប បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង។ បន្ថែមលើនេះទៅទៀត សាក្សីលើអង្គហេតុចំនួនប្រាំពីរ (៧) រូប អ្នកជំនាញចំនួនមួ

សវនាការជំនុំជម្រះក្ដីឌុចមានអ្នកទស្សនាជាង ២០០០០ នាក់

នាថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩នេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សម្រេចនូវព្រឹត្ដិការណ៍ប្រវត្ដិសាស្ដ្រថ្មីមួយទៀតដោយបាន ទទួលសាធារណជនចំនួនជាង ២០០០០ (ពីរម៉ឺន) នាក់ ចូលមកទស្សនាដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដីលេខ០០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទកាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច។

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍អំពីច្បាប់ និង កាអនុវត្ដន៍

ថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញកាលវិភាគថ្មី សម្រាប់ធ្វើសវនាការទៅតាមអង្គហេតុ សម្រាប់រយៈពេលពីថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ទៅលើការជំនុំជម្រះក្ដីជនជាប់ចោទ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច។ សាក្សីចំនួន១៣រូប និងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន២២ រូប នឹងបានកោះអញ្ជើញឱ្យចូលទៅផ្ដល់សក្ខីកម្ម នៅក្នុងតុលាការសម្រាប់រយៈពេលនោះ។

អង្គបុរេជំនុំជម្រះកំណត់យកថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ វេលាម៉ោង ១០ៈ៣០នាទីព្រឹក ជាថ្ងៃបើកសវនាការជាសាធារណៈ ក្នុងរឿងបណ្ដឹងឧទ្ឋរណ៍ប្រឆាំងនឹង ដីការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន ជនត្រូវចោទឈ្មោះ កាំង ហ្គេចអ៊ាវ ហៅ ឌុច (សូមអានសេចក្ដីសម្រេច)

សវនាការនឹងប្រព្រឹត្ដឡើងតាមសេចក្ដីណែនាំមួយដែលនឹងធ្វើឡើង ជាសាធារណៈផងដែរ នាម៉ោង ១០ព្រឹក ក្នុងថ្ងៃព្រហស្បត៍ ទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ។ ព្រឹត្ដិការណ៍នាថ្ងៃទី ១៥ នេះដែរ នឹងមានការពិភាក្សាទៅលើនីតិវិធីផ្សេងៗសំរាប់ ត្រៀមរៀបចំសវនាការ ដ៏មានសារៈសំខាន់នាថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ។

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍អំពីច្បាប់ និង កាអនុវត្ដន៍

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍អំពីច្បាប់ និង កាអនុវត្ដន៍ ដែលទាក់ទងនឹង ការងារក្នុងការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញា ។ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដឹកនាំដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ ឌាវិ David Cohen មកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម សាស្ដ្រាចារ្យផ្សេងៗរួមទាំងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់មកពី ICTY លោក Norman Farrel ព្រះរាជអាជ្ញាជាន់ខ្ពស់នៃសាលាជំនុំជម្រះក្ដី និង ជាស្ថាបនិកមេធាវីនៅ ICTY លោក Norman Farrel មន្ដ្រីច្បាប់ទទួលបន្ទុកណែនាំ និង ផ្ដល់យោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់ព្រះរាជអាជ្ញា និង លោកស្រី Catherine Marchi-Uhel ចៅក្រមជនជាតិបារាំង និង សព្វថ្ងៃជាប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រទេសបារាំង ។ សិក្ខាសិលានេះរៀបចំដោយអង្

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលពីរថ្ញៃ

ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England . ការិយាល័សហព្រះរាជអាជ្ញារៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយមានរយៈពេលពីរថ្ញៃ អំពីវិធានទូទៅក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិ និង បញ្ហាប្រឈមមុខ អ.វ.ក.ត ដែលបង្រៀនដោយលោកសាស្ដ្រាចារ្យ John Cerone មកពីសាលាច្បាប់ New England ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី) វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឡើងសំរាប់អ្នកដែល ចង់បញ្ចូលឈ្មោះក្នុងបព្ជាី អ្នកគ្រប់គ្រង សំណុំរឿង ដែលមានលទ្ធភាពជួយក្រុមការពារក្ដីរបស់ អ.វ.ត.ក ដែលបានចាត់តាំងឡើងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿង នៅចំពោះមុខ អ.វ.ត.ក (សូមមើលក្នុងទំព័រវ គ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ផ្នែកគាំពារការការពារក្ដី)

Pagination