អត្ថបទព័ត៌មាន

ការបង្ហាញភស្ថុតាងក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្ដីរបស់ឌុច បានបញ្ចប់

សហព្រះរាជអាជ្ញា មេធាវីដើមបណ្ដឹរដ្ឋប្បវេណី និងមេធាវីការពារក្ដី បានធ្វើសេចក្ដីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់រួចហើយ ទៅលើភស្ថុតាងដែលពួកគេចង់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងលេខ០០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច នាថ្ងៃនេះ។ សវនាការបន្ថែមទៅលើសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទងនឹងការទទួលយកភស្ថុតាងទាំងនោះ អាចនឹងត្រូវប្រព្រឹត្ដធ្វើឡើងនៅមុនពេលសវនាការ សម្រាប់ស្ដាប់សេចក្ដីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោល ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩។

លទ្ធផលសរុបកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី៦នៃអ.វ.ត.ក

កិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃអ.វ.ត.ក បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះ ក្រោយពីបានពិចារណាលើសំណើវិសោធនកម្ម និង អនុម័តលើវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនមួយចំនួន។ វិសោធនកម្មដែលបានអនុមត័ដោយកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ញុំាងឱ្យដំណើរការនីតិវិធីកាន់តែមាន ប្រសិទ្ធិភាពទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើន រួមមានវិធានការការពារជនរងគ្រោះ និង សាក្សី និងវិធាននៃភស្ដុតាង ក៏ដូចជា ការអនុម័ត ឬ ការបង្កើតវិធានការ ដើម្បីជំរុញដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះ ឱ្យកាន់តែលឿនថែមទៀត។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ថវិកា​ស្នើ​សុំ​ដោយ​ អ.វ.ត.ក សម្រាប់​ដំណើ​ការ​សវនាការ ឆ្នាំ២០១០-២០១១ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជូន​ប្រទេស​ផ្ដល់​ជំនួយ​សូមអានបន្ថែម

សវនាការជំនុំជម្រះក្ដីឌុចមានអ្នកទស្សនាជាង ១២០០០ នាក់

នាថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩នេះ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានទទួលសាធារណៈជនទី ១២០០០ (មួយម៉ឺនពីរពាន់) ដែលបានចូលមកទស្សនាដំណើរការជំនុំជម្រះក្ដីលេខ០០១ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទកាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច គិតចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩។       អ្នកភូមិឈរតំរង់ជួរមុនចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះក្ដីឌុច នៅថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៩

Pagination