អត្ថបទព័ត៌មាន

កាលបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃប្រកាសសេចក្ដីសម្រេចរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ (សូមអាន សេចក្ដីសម្រេច)

អង្គបុរេជំនុំជម្រះនឹងប្រកាសសេចក្ដីសំរេចរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ឋណ៍របស់ នួន ជា ប្រឆាំងនឹង ដីកាឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននាថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨ នាវេលាម៉ោង៩ព្រឹក ។ សាធារណជន អ្នកសារព័ត៌មាន មន្ដ្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មន្ដ្រីទូត និង មន្ដ្រីរាជការ ត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួម ។

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ចេញដីកាសម្រេចលើលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនវេទិកាភាគីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅខេត្ដកំពតឆ្លើយតបទៅនឹង សំណើរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ និង នួន ជា (សូមអាន ដីកា)

ខណៈដែលសំណុំរឿង០០១ កំពុងខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ ហើយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃអ.វ.ត.ក បានចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់សំណុំរឿង០០២ បន្ថែមទៀតនោះ អង្គភាពជនរងគ្រោះបានផ្ដើមបើកវេទិកា ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រចាំតំបន់ជាដំបូងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ និងថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែកញ្ញា នៅក្រុងកំពត។ អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៩៥ មកពីខេត្ដកំពត, ខេត្ដព្រះសីហនុ, ខេត្ដកោះកុង, ខេត្ដកែប និងខេត្ដកំពតបានចូលរួម ដើម្បីទទួល នូវព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីដំណើរការតុលាការ និងដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង។ ក្នុងចំណោមអ្នក

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីទីអំពីការដាក់ជូននូវដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរថ្មីៗ ចំនួន២

កាលពីម្សិលមិញ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីទី បានដាក់ដីកាសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរទី២ និងដីកាសន្និដ្ឋាន បញ្ជូនរឿងឱ្យស៊ើបសួរទី៣ ជូនទៅសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ជាប្រយោជន៍ដើម្បីឱ្យកិច្ចស៊ើបសួរទៅលើអំពើឧក្រិដ្ឋនានា ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងនោះអាចនឹងបើកដំណើរការទៅបាន ។ ការដាក់ជូននេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របទៅ តាមសាលដីការបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះ នៅក្នុងការពិចារណារបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នារវាង សហព្រះរាជ អាជ្ញា ដោយអនុលោមតាមវិធាន ៧១ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង (ការខ្វែងយោបល់គ្នាលេខ ០០១/១៨-១១-២០០៨-អ.វ.ត.ក/ អ.ប.ជ) ដែលសហព្រះរាជអាជ្ញា បានទទួលនៅថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ ។

Pagination