ជន​ជាប់​ចោទ ​អៀង ​ធីរិទ្ធ ​បាន​ទទួល​មរណ​ភាព​

   អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានទទួលព័ត៌មានពីអាណាព្យាបាលតាមផ្លូវច្បាប់ថា ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ បានទទួលមរណភាព កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ ១០:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ នៅខេត្តប៉ែលិន ប្រទេសកម្ពុជា។

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា

សហព្រះរាជអាជ្ញា​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (“អ.វ.ត.ក”) បាន​បញ្ចប់ការ​ស៊ើបអង្កេត​របស់ខ្លួន និង​បាន​ធ្វើ​របាយការណ៍​ស្តីពី​ការស្រាវជ្រាវ​របស់ខ្លួន ដើម្បី​ស្វែងរក​អំពី​មូលហេតុ​នៃ​មរណភាព​របស់ លោក អៀង សារី។ សហព្រះរាជអាជ្ញា​បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​ថា មរណភាព​របស់​លោក អៀង សារី កាលពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣ នៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​មិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត គឺ​ដោយសារ​មូលហេតុ​ធម្មជាតិ។ របាយការណ៍​ពេញលេញ​ស្តីពី​មរណភាពនេះ​ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ​លោក​ប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​ស្តីទី និង​លោក​អនុប្រធាន​ការិយាល័យ​រដ្ឋបាលរួចហើយ​នៅថ្ងៃនេះ។

ជនជាប់ចោទ អៀង សារី បានទទួលមរណភាព

ជាមួយសេចក្តីសោកស្តាយ  អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមប្រកាសជូនដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោទ អៀង សារី។ លោក អៀង សារី បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ បន្ទាប់ពីបានចូលសម្រាកព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣។  អនុលោមតាមវិធាន ៣២ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ អ.វ.ត.ក សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការស្លាប់នេះ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ ស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនានា។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងចេញរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយអំពីការរកឃើញ របស់គាត់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

ព័ត៌មានស្តីអំពីសំណុំរឿង ០០២ នៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍ខាងមុខ

បន្ទាប់ពីសវនាការនៅថ្ងៃទី១៨ ទី២០ និងទី២១ ខែកុម្ភៈ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​បាន​ជម្រាបជូន​ភាគីពាក់ព័ន្ធ អំពីសក្ខីកម្ម​របស់​សាក្សី​ជំនាញ​ពីររូប​នាពេល​ខាងមុខ និងអំពីនីតិវិធី ដូចខាងក្រោម៖

អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​លើបណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហ​ព្រះរាជ​អាជ្ញា​ទាក់ទងនឹង​វិសាលភាព​នៃសំណុំរឿង​ ០០២/០១​

កាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលបានបដិសេធ ត្រង់ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្លាតវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្តីទីមួយក្នុងសំណុំរឿង ០០២។ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល បានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងខាងលើ ដោយហេតុ ថា ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង ០០២ នៅអំឡុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១១ និងសេចក្តីសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់