លោក ម៉ុង មុន្នីចរិយា

Photo

លោក ម៉ុង មុន្នីចរិយា (កម្ពុជា)៖ ជាប្រធាន​ចៅក្រម​នៅ​សាលាដំបូង​ខេត្តព្រះសីហនុ​ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩។ នៅឆ្នាំ១៩៩៦ លោកបម្រើការ​ជាចៅក្រម​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ហើយនៅឆ្នាំ២០០២ លោកត្រូវបាន​តែងតាំងជា​ចៅក្រម​នៅ​តុលាការ​កំពូល។ ក្នុងអំឡុងពេល​១០ឆ្នាំ​ចុងក្រោយនេះ លោកជា​សមាជិក​ក្រុមកម្ពុជា​ទទួលខុសត្រូវ​ធ្វើ​សេចក្តីព្រាង​ក្រមរដ្ឋប្បវេណី​និង​ក្រមនិតីវិធីរដ្ឋប្បវេណី ហើយ​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០០៤ លោកគឺជា​សាស្រ្តាចារ្យ​នៅ​សាលាភូមិន្ទ​ចៅក្រម និង​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈមេធាវី។ លោក​បាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​អនុបណ្ឌិតច្បាប់​ពី​សាកលវិទ្យាល័យជាតិ​កាហ្សាក់ស្ថាន​នៅឆ្នាំ១៩៩៣ និងជា​និស្សិត​ស្រាវជ្រាវ​ថ្នាក់​បណ្ឌិត​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​បៀលប្រាយ។ នៅឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបាន​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​វិជ្ជាជីវៈ​ចៅក្រម។ លោកក៏​ធ្លាប់​ចូលរួម​វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តីពី​តុលាការ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​អន្តរជាតិ ដែលបាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្រ្តី សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់​ស្តារយុត្តិធម៌​នៅ​អាស៊ី និង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាល​របស់​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ (UNDP) នៅ​សាលាភូមិន្ទ ចៅក្រម​និង​ព្រះរាជអាជ្ញា។