ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ

ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវបុគ្គលិកជាតិ និង អន្ដរជាតិ ធ្វើការជាក្រុមមួយ ហើយផ្នែកនេះដឹកនាំដោយ​បុគ្គលិក​ជាតិ​មួយ​រូប​គឺ លោក នេត្រ ភក្ដ្រា។ ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ អ.វ.ត.ក គឺ​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​កិច្ចការ​​ខាង​​ក្រៅ អ.វ.ត.ក ហើយធ្វើ ការដើម្បីគាំទ្រ និង សហការ ជាតំណាងទូទៅឱ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់ អ.វ.ត.ក ក្នុងនោះរួមទាំង អង្គជំនុំជម្រះតុលាការ ព្រះរាជអាជ្ញា និងផ្នែកការពារក្ដីផងដែរ ។ អ.វ.ត.ក មាន​គោល​នយោបាយ​​មួយ ក្នុង​ការ​បង្ហាញ​ពី​ឆន្ទៈ​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​សកម្ម​ចំពោះ​សហគមន៍សារព័ត៌មាន អង្គទូត​នានា អ្នកផ្ដល់ ជំនួយ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង ភាគីចាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀត ។ យើង​មាន​គោលបំណង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ឱ្យ​បាន​ច្រើន​តាមដែលធ្វើទៅបាន អំពីសកម្មភាពរបស់តុលាការ បំពេញការងារដោយតម្លាភាព ដើម្បី​ឱ្យ​សាធារណៈ​ជន​ទុកចិត្ដ លើកិច្ចដំណើរការរបស់តុលាការ ។ គោល​បំណង​នេះ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ថ្លឹងថ្លែង​ឱ្យ​បាន​ស្មើ​ជាមួយ​នឹង​ភាព​ជា​ឯកជន ការរក្សាភាពសម្ងាត់ និង សិទ្ធិរបស់ភាគីទាំងអស់ ក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរួម​ទាំង​សាក្សី និងជនរងគ្រោះ និង បញ្ហាកង្វល់ផ្សេងៗ​ចំពោះការជំនុំជម្រះដោយយុត្ដិធម៌ កិច្ចដំណើរការ តាម​ការ​កំណត់ និង សច្ចាធារណ៍និរទោស ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈមានដូចខាងក្រោមៈ

  • ការងារផ្សព្វផ្សាយ៖ កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ មាន​គោលបំណង​ជូន​ដំណឹង​ដល់​ជនជាតិ​កម្ពុជា​ទូទាំង​ប្រទេស​អំពី​កិច្ចការ ទូទៅរបស់តុលាការ ជាពិសេស កិច្ចដំណើរជំនុំជម្រះ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ជួយ​សម្របសម្រួលដល់ការ​ចូលរួម និង យល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ ជំរុញឱ្យពួកគាត់គាំ ទ្រដល់កិច្ចការនេះ ក្នុង​បរិបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានកម្រិត និង ការចេះអក្សរនៅមាន កម្រិតទាប។​ យើងចូលទៅដល់ប្រជាជន​តាម​រយះមធ្យោបាយនៃការបោះពុម្ភផ្សាយ វេទិកាទូទាំងប្រទេស កម្មវិធី​វិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ វែបសាយរបស់ អ.វ.ត.ក និង តាមរយៈ​ការ​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុងសិក្ខាសាលា និង​កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗ (ដែលមធ្យោបាយនេះ អាចជួយដល់ការនាំយកព័ត៌មានអំពីតុលាការទៅ កាន់​បេះដូង​សហគមន៍បាន) ។
    បន្ថែម​ទៅលើការជំរុញសកម្មភាពឱ្យកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លា យើងធ្វើការក្នុងភាពដៃគូជាមួយ នឹង​អង្គការ​ផ្សេងៗ ដើម្បីបញ្ជូន សាររបស់ អ.វ.ត.ក ។ យើងសហការជាមួយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ជាតិនិងអន្ដរជាតិ ព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ រេចនាសម្ព័ន្ធតាមខេត្ដ រចនាសម្ព័ន្ធ​ជាតិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ពិសេសគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឯកសារមួយចំនួនធំ ដែលក្នុងនោះមាន ផ្ទាំងក្រដាសព័ត៌មាន ប័ណ្ណ ប្រកាស ឯកសារអានផ្សេងៗ វីដេអូ​ និងកម្មវិធីវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍។
  • ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន​៖ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា មាន​បំណង​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​អំពីសកម្ម​ភាព​​របស់ខ្លួន ទៅឱ្យ តំណាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច និង​តាម​ការ​បោះពុម្ភផ្សាយ​ទាំង​ក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា និងអន្ដរជាតិទាន់ពេលវេលាទៅតាម ការស្នើសុំ។ វែបសាយ​របស់ អ.វ.ត.ក មានឯកសារច្រើនប្រភេទ រូបថត ជីវប្រវត្ដិ និងព័ត៌មានអំពីប្រវត្ដិ ផ្សេង​ទៀត​សំរាប់​អ្នកព័ត៌មាន និងសំរាប់សាធារណៈជន ។ ជាពិសេស ចូរមើលទំព័ររូបថត/វីដេអូ និង ទំព័រ​ឯកសារ​ច្បាប់​លើ​វែបសាយ ។​រាល់​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ឥត​គិតថ្លៃ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យ ប្រើ​ឡើង​វិញ​បាន​ដោយ​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​ប្រភព​ដើម ។ ព័ត៌មានជាក់លាក់បន្ថែម និងឯកសារផ្សេងៗ អាច​ទទួលបាន តាមស្នើសុំពីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ ។ នៅពេលអនាគត យើងមានផែនការផលិតរូប ភាពវីដេអូនិងសំលេងខ្លីៗ 9ាុដិៀ ានដ វិដេៀ ចលិផសប សំរាប់​អ្នក​ព័ត៌មាន​ប្រើប្រាស់​ឡើងវិញ សេចក្ដី ប្រកាសជូនដំណឹង អំពីសេវាសាធារណៈ និង សកម្មភាពសង្ខេបជារូបភាពវីដេអូ និង សំលេង​នៃ​សាលសវនាការ អំពីតុលាការ សំរាប់ផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ និង ទូរទស្សន៍ ។​​​ សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន និងសេចក្ដីថ្លៃការណ៍នានា ត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីម៉ែលទៅដល់អ្នក ទាំងឡាយ​ណា ដែលចុះឈ្មោះ ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ ហើយក៏មានដាក់ផ្សាយនៅលើទំព័រវែបសាយផងដែរ គឺ http://www.eccc.gov.kh/media-center/press-releases​។ អាចមានការរៀបចំឱ្យមាន កិច្ច​សម្ភាសន៍​ជា​មួយ អ្នកយកព័ត៌មានជាមួយនឹងមន្ដ្រីតុលាការ និងបុគ្គលិកនៅក្នុងការិយាល័យរដ្ឋបាល តាម​សមស្រប ដោយត្រូវស្នើសុំទៅ ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ។ 
  • ការអនុញ្ញាតផ្លូវការ ៖ មានការរៀបចំ ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតផ្លូវការជាប្រចាំ ឱ្យចូលក្នុងបរិវេណ អ.វ.ត.ក សំរាប់អ្នកកាសែត ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ ប្រទេសកម្ពុជា ឬសំរាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលចូល អ.វ.ត.កទៀង ទាត់ ។ តំណាងកាសែតដែលចូលក្នុងបរិវេណ អ.វ.ត.ក ម្ដងម្កាល នឹង​ត្រូវ​គេ​ស្នើសុំ​ឱ្យ​ទៅ​ទំនាក់ទំនង ជាមួយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈជាមុន ដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតផ្លូវការ បណ្ដោះអាសន្ន ។ ដើម្បីទទួលបាន ការអនុញ្ញាតផ្លូវការជាប្រចាំ ឬជាបណ្ដោះអាសន្ន គឺពុំតម្រូវឱ្យមានការបង់ថ្លៃទេ យើង​គ្រាន់តែ ស្នើសុំ ឱ្យអ្នកកាសែតបំពេញលើទម្រង់បែបបទ (ទម្រង់បែបបទអេឡិចត្រូនិចលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ះយផរេលិនក) ហើយ​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​សុពលភាព​ជា​អ្នក​កាសែត ឬលិខិតឧទ្ទេសនាមពីចាងហ្វាងកាសែតរបស់ខ្លួន ក្នុង ករណីអ្នកកាសែត អន្ដរជាតិវិញ ត្រូវ​ផ្ដល់​លិខិតឆ្លងដែន និង ទិដ្ឋាការចម្លងមួយច្បាប់។ 
  • ការថតចម្លងរូបភាពវីដេអូ និង សំលេងនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី រាល់​កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនៃ អ.វ.ត.ក ទាំងអស់ ត្រូវថតទុកសំរាប់ឯកសាររបស់តុលា ការ ។ ផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឱ្យ តភ្ជាប់​រូបភាព​វីដេអូ និងសំលេង អំពីកិច្ចដំណើរនីតិវីធីតុលាការសំរាប់ការ ផ្សាយជាសាធារណៈ បន្ទាប់​ពី​ការ​ពន្យាពេល​មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ស្របទៅនឹងវិធានការការពារណាមួយ ឬដីកាតុលាការផ្សេងទៀត ។ ជាងនេះ ទៅទៀត យើងគ្រោងរៀបចំ ឱ្យមានការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ នូវកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការសង្ខេបខ្លីៗនៃរូបភាពវីដេអូ និង សំលេង និង សកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ អ.វ.ត.ក។
     

ព័ត៌មានថ្មីៗ