លោក ជាល ជឿន

លោក  ជាល ជឿន កើត​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៥២ នៅ​ភូមិ​ពោធិសាត់។ គាត់​ជា​អ្នក​ស្រែ។

គាត់ជាទាហានខ្មែរក្រហមរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ បន្ទាប់មកគាត់បានទៅខេត្តបាត់ដំបង ដោយសារជីវភាពរស់នៅមិនសូវល្អ។ គាត់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីការសម្លាប់រង្គាលលើទាហាន លន់ នល់ ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញលើពុទ្ធសាសនិក និងការបង្ខំឱ្យរៀបការ។ គាត់​បាន​ប្រាប់ឈ្មោះ​មេដឹកនាំ​មួយ​ចំនួន ហើយ​បញ្ជាក់​ថា​គាត់​បាន​ឮ​អំពី​លោក រស់ ញឹម។ គាត់​មិន​ដែល​បាន​ឮ​អ្វី​មួយ​អំពី​គម្រោង​ការ​បះបោរ​ទេ គឺ​គ្រាន់​តែ​អំពី​ការ​ហ្វឹកហ្វឺន​យោធា​ដោយ​មិន​ដឹង​ពី​គោល​បំណង​របស់​ខ្លួន។គាត់បានអមដំណើរអតីតទាហាន លន់ នល់ ទៅជួបសម្តេចភ្លាមៗបន្ទាប់ពីជ័យជម្នះរបស់ខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញ។ សាក្សី​បញ្ជាក់​ថា ទាហាន លន់ នល់ ៥០​នាក់ ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹក។ គាត់​មិន​ដែល​ដឹង​ថា​មាន​អ្វី​កើត​ឡើង​ចំពោះ​ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​ទេ បន្ទាប់​ពី​គាត់​បាន​ឃើញ​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ការ​បាញ់​ប្រហារ។ គាត់​ត្រូវ​បាន​គេ​សុំ​ឲ្យ​បាញ់​កាំភ្លើង ប៉ុន្តែ​គាត់​ញ័រ​ខ្លាំង​ពេក។ មុន​សម័យ​នេះ លោក​កំពុង​សិក្សា​បួស​ជា​ព្រះសង្ឃ ប៉ុន្តែ​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៧៥ លោក​បាន​ចាក​សិក្ខាបទ។ 

ខ្មែរក្រហម​បាន​ណែនាំ​ពួកគេ​ឲ្យ​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ និង​ដាំ​កប្បាស។ គាត់​បាន​រៀប​ការ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ​ក្រោម​ការ​បញ្ជា​ពី​អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​ផ្ទាល់​របស់​គាត់​ឈ្មោះ ភាព។

Transcript from testimony

Video recordings