អត្ថបទព័ត៌មាន

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ៨០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ផ្សារដើមថ្កូវ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៨០រូប មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ផ្សារដើមថ្កូវ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នាថ្ងៃទី១៦ ខែ

អ.វ.ត.ក. បន្ដផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែលតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត នៅក្នុងបរិវេណសាលមហោស្របចតុមុខ រាជធានីភ្នំពេញ

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានបន្ដរៀបចំកម្មវិធីដាក់តាំងបង្ហាញមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ

អ.វ.ត.ក. ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផល និងកេរដំណែល តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក. ចល័ត លើកទី១ នៅក្នុងសួនច្បារខាងមុខវត្តបទុមវតី រាជធានីភ្នំពេញ

នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការដាក់តាំងប

ប្រតិភូចំនួន ៣១រូប មកពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២៤ ប្រតិភូចំនួន ៣១រូប មកពីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក និងមន្ត្រីក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋ

អ.វ.ត.ក. បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដើម្បីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងតុលាការប្រឌិតថ្មី

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរួមគ្នា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីប

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកស៊ីកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតមិកសិកកូដែលមាននិវេសដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ លោកជំទាវ <

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតួកគីប្រចាំនៅកម្ពុជា បំពេញទស្សនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធាន អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក<

ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ប្រមាណ ៤៨រូប អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២៤ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ក

អ.វ.ត.ក. រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័តនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអាមេរិកកាំង

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ មជ្ឈមណ្ឌលធនធានចល័

អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់

ក្រុម VSR ពិភាក្សាលើសកម្មភាពនិងគម្រោង ដែលគាំពារជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហម

ក្រុមការងារលើគំនិតផ្តួចផ្តើមធ្វើការងារជួយជនរងគ្រោះក្នុងកំឡុងដំណាក់កាលសេសសល់ (VSR) បានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ

Pagination