អត្ថបទព័ត៌មាន

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកគិរីវង់ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ សុខ អាន ទន្លាប់ ក្នុងស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញមកចូលរួម

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកសំរោង ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ ខ្សាច់ស ក្នុងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវ

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុករំដួល ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ចក ក្នុងស្រុករំដួល នៃខេត្តស្វាយរៀង បានអញ្ជើញមកចូ

កិច្ចប្រជុំលើកទី៤ ជាមួយជនបង្គោល «អំពីការជូនដំណឹងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី» រៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបង

ខេត្តបាត់ដំបង - កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ជនបង្គោលចំនួន៤៥នាក់ នៃដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្នុង

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យឱរ៉ាល់ ក្នុងស្រុកឱ

និស្សិតជិត ១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យា ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតជិត១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានអញ្ជើញមកចូលរួ

និស្សិតប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា ខេត្តតាកែវ បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកឱរ៉ាល់ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យបន្ទាយប្រណាក ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងក

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS) សាខាខេត្តកំពត រៀងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា

អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតន័រវេសមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សវិទ្យាល័យ និងសាស្រ្តាចារ្យចំនួន១៤នាក់ មកពីស្ថាប័នអប់រំ

សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៥៥នាក់ មកពីស្រុកបរសេដ្ឋចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៥៥នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ សម្ដេចឪ សម្ដេចម៉ែ បរសេដ្ឋ ក្នុងស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យ Durham

នៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សន

គរុសិស្សប្រមាណ ៨០នាក់ មកពីខេត្តស្វាយរៀងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គរុសិស្សប្រមាណ ៨០នាក់ មកពីសាលាគរុកោសល្ប និង វិក្រឹតការខេត្ដស្វាយរៀង ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញមកចូល

Pagination