អត្ថបទព័ត៌មាន

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីស្រុកឱរ៉ាល់ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យបន្ទាយប្រណាក ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងក

និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា (CUS) សាខាខេត្តកំពត រៀងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតប្រមាណ ១៥០នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា

អ.វ.ត.ក. ស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតន័រវេសមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលធនធាន

នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សវិទ្យាល័យ និងសាស្រ្តាចារ្យចំនួន១៤នាក់ មកពីស្ថាប័នអប់រំ

សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៥៥នាក់ មកពីស្រុកបរសេដ្ឋចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សចំនួន ១៥៥នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ សម្ដេចឪ សម្ដេចម៉ែ បរសេដ្ឋ ក្នុងស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ

គណៈគ្រប់គ្រង អ.វ.ត.ក. ទទួលស្វាគមណ៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសាកលវិទ្យាល័យ Durham

នៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) ទទួលស្វាគមន៍ដំណើរទស្សន

គរុសិស្សប្រមាណ ៨០នាក់ មកពីខេត្តស្វាយរៀងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គរុសិស្សប្រមាណ ៨០នាក់ មកពីសាលាគរុកោសល្ប និង វិក្រឹតការខេត្ដស្វាយរៀង ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអញ្ជើញមកចូល

សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០នាក់ មកពីស្រុកមេសាងចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០នាក់ មកពីស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា

សិស្សានុសិស្សចំនួន ៣២០ នាក់ មកពីវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ៣២០នាក់ នៃវិទ្យាល័យកំពង់ស្ពឺ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្

សិស្សានុសិស្សចំនួន ២១៥នាក់ មកពីស្រុកកំពង់ត្របែក ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សចំនួន ២១៥នាក់ មកពីស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង បានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា

អ.វ.ត.ក. និង ICRC ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា សម្រាប់ការរៀបចំ ការប្រកួតប្រជែងតុលាការនិម្មិតផ្នែកច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ

ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា - អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) នៅថ្

និស្សិត ៤៧នាក់ នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ មកសិក្សាស្វែងយល់អំពមជ្ឈមណ្ឌលធនធានរបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ និស្សិតចំនួន ៤៧នាក់ មកពីដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍ អញ្ជើញមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីកា

សិស្សានុសិស្សចំនួន២០០នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ពពិល ចូលរួមកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ អ.វ.ត.ក.

នៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សប្រមាណ ២០០នាក់ កំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី១២ នៃវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន កំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែ

Pagination