កាលប្បវត្តិនៃការបង្កើត អវតក

សហគមអឺរ៉ុប ប្រកាសអំពីមូលនិធិចំនួន ៩៩៥,១០០ អឺរ៉ូ (ជិត១,២លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីជួយលើការ ចំណាយរបស់ភាគី កម្ពុជា សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវចំណាយសំរាប់ ប្រាក់ខែរបស់ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និង មន្ដ្រីផ្នែកច្បាប់ របស់ភាគីកម្ពុជា ដែលបំរើ

សហគមអឺរ៉ុប ប្រកាសអំពីមូលនិធិចំនួន ៩៩៥,១០០ អឺរ៉ូ (ជិត១,២លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក) ដើម្បីជួយលើការ ចំណាយរបស់ភាគី កម្ពុជា សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវចំណាយសំរាប់ ប្រាក់ខែរបស់ ចៅក្រម ព្រះរាជអាជ្ញា និង មន្ដ្រីផ្នែកច្បាប់ របស់ភាគីកម្ពុជា ដែលបំរើការងារនៅ សាលាដំបូង និងសាលាឧទ្ធរណ៍ នៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ

នៅថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន ៤៨,៣០៦ ដុល្លារអូស្ដ្រាលី ដល់លេខាធិកា- រដ្ឋាន ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល សំរាប់រៀបចំវេទិកាជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីរួមខេត្ដ នានាទូទាំងប្រទេស...

នៅថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្ស រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលីប្រកាសផ្ដល់ជំនួយចំនួន ៤៨,៣០៦ ដុល្លារអូស្ដ្រាលី ដល់លេខាធិកា- រដ្ឋាន ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋាភិបាល សំរាប់រៀបចំវេទិកាជាតិផ្សព្វផ្សាយនៅតាមទីរួមខេត្ដ នានាទូទាំងប្រទេស ។ ជំនួយនេះ ជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធី ផ្ដល់ថវិកាទ្រង់ទ្រាយតូចសម្រាប់ គាំទ្រសិទ្ធិមនុស្ស ២០០៥-២០០៦ និង ជាជំនួយបន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ដ្រាលី លើថវិកាចំនួន ១៩,៩៦០ដុល្លារ ដែលត្រូវបានផ្ដល់ក្នុងខែតុលា ក្រោម មូលនិធិសិទ្ធិមនុស្ស និង អភិបាលកិច្ចរបស់ស្ថានទូតអូស្ដ្រាលី សម្រាប់បោះពុម្ភ ជាថ្មី និង ការបែងចែក គ្រប់ថ្នាក់នៃសាលារៀនទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នូវកូនសៀវភៅដ៏ពេញនិយម “ការណែនាំបំភ្លឺ អំពីការជំនុំជម្រះក្ដីម

លោកស្រី មីសែល លី បានដឹកនាំបេសកកម្មវាយតំលៃជំហានដំបូងរបស់គណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដែលមាន សមាជិក ចំនួន៧នាក់ មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លោកស្រី មីសែល លី បានដឹកនាំបេសកកម្មវាយតំលៃជំហានដំបូងរបស់គណៈប្រតិភូ អ.ស.ប ដែលមាន សមាជិក ចំនួន៧នាក់ មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីជួបប្រជុំគ្នា និងធ្វើការជាមួយ គណៈប្រតិភូកម្ពុជា ដឹកនាំ ដោយ ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ។ គោលបំណងនៃបេសកកម្មនេះ គឺជាការរៀបចំជាមុនឆ្ពេ ាះទៅរកការបង្កើត អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ នាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ។

វិភាគទានសរុបខាងភាគី អ.ស.ប ក្នុងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ បានកើនឡើង ជាមួយការ សន្យាផ្ដល់ថវិកាថ្មីៗ ពីប្រទេស អាមេនៀ ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារ ណាមីបៀ ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ និង អៀឡង់ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ។

វិភាគទានសរុបខាងភាគី អ.ស.ប ក្នុងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ បានកើនឡើង ជាមួយការ សន្យាផ្ដល់ថវិកាថ្មីៗ ពីប្រទេស អាមេនៀ ចំនួន ១,០០០ ដុល្លារ ណាមីបៀ ចំនួន ៥០០ ដុល្លារ និង អៀឡង់ ៣០០,០០០ ដុល្លារ ។

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ជាប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និង ឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលបំរុង ។

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ឯកឧត្ដម ស៊ាន វិសុទ្ធ ជាប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ និង ឯកឧត្ដម ហែម ក្រាញ់តូនី ជាប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលបំរុង ។

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី មីសែល លី ជា អនុប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ជាតំណែង ដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ដោយលោក អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥

ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថ នរោត្ដម សីហមុនី បានឡាយព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោកស្រី មីសែល លី ជា អនុប្រធាន ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ជាតំណែង ដែលលោកស្រីត្រូវបានតែងតាំង ដោយលោក អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ កាលពីថៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥ ។

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសអំពីការផ្ដល់វិភាគទានចំនួន១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ...

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាប្រកាសអំពីការផ្ដល់វិភាគទានចំនួន១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ក្នុងចំណែកថវិកាកម្ពុជា ។ ឥណ្ឌា គឺជាប្រទេសទីមួយដែលជួយគាំទ្រក្នុងចំណែកថវិកា របស់កម្ពុជា ។

អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាសាធារណៈថា លោកស្រី មីសែល លី សញ្ជាតិចិន នឹងជាអ្នក សម្របម្រួលរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តុលាការ ដើម្បីនាំពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរា មកកាត់សេចក្ដី អំពីបទប្រល័យ ពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ។ មុខតំណែងនេះ នឹង មានប្រ

អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសជាសាធារណៈថា លោកស្រី មីសែល លី សញ្ជាតិចិន នឹងជាអ្នក សម្របម្រួលរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តុលាការ ដើម្បីនាំពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាស់ជរា មកកាត់សេចក្ដី អំពីបទប្រល័យ ពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្ម ប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ។ មុខតំណែងនេះ នឹង មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥ តទៅ ហើយលោកស្រី នឹងកាន់មុខនាទីជា អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល ។

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើជូនលោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោក អគ្គលេខាធិការ និង ជាអ្នក ត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងលើសំណើទាំង៣ចំណុចដែលស្នើឡើង ដោយភាគីអង្គការ សហប្រជាជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបាន ជំរាបជូនថា ភាគីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមការងារនេះ ជាបន្ទ

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ផ្ញើជូនលោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោក អគ្គលេខាធិការ និង ជាអ្នក ត្រួតពិនិត្យ បញ្ជាក់ពីការព្រមព្រៀងលើសំណើទាំង៣ចំណុចដែលស្នើឡើង ដោយភាគីអង្គការ សហប្រជាជាតិ ។ ឯកឧត្ដមបាន ជំរាបជូនថា ភាគីកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមការងារនេះ ជាបន្ទាន់ នៅពេលណាមាន ថវិកាគ្រប់ក្រាន់នៅក្នុងចមណែកថវិកាកម្ពុជា ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទី២

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេធាវីកម្ពុជាលើកទី២ ចំនួន ៤៥ រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សណ្ឋាគារ Imperial Garden Hotel ក្រោមកិច្ចសហការរវាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងោរ រាជរដ្ឋាភិបាល គណៈមេធាវីនៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង UNDP . ប្រទេស ញូហ្សីលែន ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ៥០០.០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

លិខិតរបស់លោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោកអគ្គលេខាធិការ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ផ្ញើជូន ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងថា អង្គការសហប្រជាជាតិ និង ក្រុមប្រទេសដែល មានការចាប់អារម្មណ៍ បានសំរេចថា ពេលនេះមានការ ព្រមព្រៀងគ្នាហើយអំពីការជ្រើសយកអគ្គមេ បញ្ជាការដ្ឋ

លិខិតរបស់លោក វ៉ារែន សាច់ ជំនួយការលោកអគ្គលេខាធិការ និងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យ ផ្ញើជូន ឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយក រដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងថា អង្គការសហប្រជាជាតិ និង ក្រុមប្រទេសដែល មានការចាប់អារម្មណ៍ បានសំរេចថា ពេលនេះមានការ ព្រមព្រៀងគ្នាហើយអំពីការជ្រើសយកអគ្គមេ បញ្ជាការដ្ឋាននៃកងខេមរ ភូមិន្ទ ជាទីតាំងសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត ព្រះរាជ អាជ្ញា អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ អង្គបុរេជំនុំជម្រះ និង ការិយាល័យរដ្ឋបាល។ អង្គការសហប្រជាជាតិ ស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ការព្រមព្រៀងលើ៣ ចំណុចទាក់ទងនឹងបញ្ហាទីតាំងនេះ ៖ (១) ទីតាំងនេះ ត្រូវបិទបាំងឱ្យជិត និង មានរបងព័ទ្ធជុំវិញ ធ្វើយ៉ាងណា ឱ្យដាច់ចេញពី ទីតាំងរបស់យោធា (២) មានផ្លូវចូលដាច់

លិខិតរបស់លោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជា ជាតិ ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា អង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០០៥ ទៅជូនគ្រប់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិក និង មិនម

លិខិតរបស់លោក នីកូឡាស មីសែល អគ្គលេខាធិការរង និងជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជា ជាតិ ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា អង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើលិខិតចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ២០០៥ ទៅជូនគ្រប់បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិក និង មិនមែនជាសមាជិកទាំងអស់ ដើម្បីសូមឱ្យផ្ដល់ឈ្មោះចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជ្ញាអន្ដរជាតិ សម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ស្នើឱ្យរដ្ឋជាសមាជិកផ្ដល់ឈ្មោះ ទាំងនោះ មកអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យបាន មុនថ្ងៃទី ២៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៥ សម្រាប់លោក អគ្គលេខាធិការ តែងតាំងជាចៅក្រម សហព្រះរាជអាជ្ញា សហចៅក្រម ស៊ើបអង្កេតអន្ដរជាតិ និងចៅក្រមនៃអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ។ លិខ

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ១,៥លានអឺរ៉ូ ត្រូវជា (១.៩៨១.៥០៦ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សម្រាប់ឆ្នាំទី ២ និង ទី ៣ ជាការបន្ថែម ទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាន សន្យាផ្ដល់កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ

ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ១,៥លានអឺរ៉ូ ត្រូវជា (១.៩៨១.៥០៦ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សម្រាប់ឆ្នាំទី ២ និង ទី ៣ ជាការបន្ថែម ទៅលើទឹកប្រាក់ចំនួន ១លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាន សន្យាផ្ដល់កាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិនា ២០០៥ ធ្វើឱ្យចំនួនវិភាគទាន សរុប របស់អាឡឺម៉ង់កើនដល់ ២.៩៨១.៥០៦ ដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយធ្វើឱ្យចំនួនវិភាគទានសរុបទាំងអស់កើន ដល់៤១.១៥៦.៦៩០ ដុលា សហរដ្ឋអាមេរិក ។

ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងអង្គទូត ពីស្ថានទូតចំនួន ១៣ នៅភ្នំពេញ បានចូលរួមក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចទៅ ទស្សនាកំបូល ជាទីតាំងដែលបានដាក់ស្នើជាកន្លែងសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងអង្គទូត ពីស្ថានទូតចំនួន ១៣ នៅភ្នំពេញ បានចូលរួមក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចទៅ ទស្សនាកំបូល ជាទីតាំងដែលបានដាក់ស្នើជាកន្លែងសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងារ រាជរដ្ឋា ភិបាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ពិភាក្សាអំពីគំរោងថិវកាជាចំណែករបស់ភាគីកម្ពុជា ហើយ កម្ពុជា អំពាវនាវរកជំនួយ ទ្វេភាគី ។ ប្រទេសសឹង្ហបុរី ឥណ្ឌា និង ថៃឡង់ដ៍ ប្រកាសថា នឹងជួយជា សំភារៈ ឬ បច្ចេកទេស ។

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីពីរ

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រម និង ព្រះរាជអាជា្ញកម្ពុជាលើកទីពីរ ចំនួន៣០រូប ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅ សាលាភូមិន្ទ ចៅក្រម ក្រោមកិច្ច សហការរវាងលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាល សាលា ភូមិន្ទចៅក្រម និង UNDP .

លិខិតរបស់ សម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ

លិខិតរបស់ សម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិ ស្វាគមន៍លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ ចែងថា ”ក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើង អស់មួយជំនាន់ មនុស្សទៅហើយ ។ យើងមិនអាចឱ្យពេលវេលានេះបាត់បង់តទៅទៀតទេ។ ខ្ញុំអាច ធានាថា យើងនឹងខិតខំឱ្យ អស់ពីកាយចិត្ដ ដើម្បីធ្វើឱ្យអង្គជំនំជម្រះវិសាមញ្ញអាច ចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល វេលាយ៉ាងឆាប់ដែលអាចធ្វើបាន និង អាចឈានដល់កំរិតស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ដែលភាគីទាំងពីរបាន ឯកភាពគ្នា ហើយចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញអំពី សេចក្ដីត្រូវការសម្រាប់យុត្ដិធម៌របស់ប្រជាជនកម្ពុជា និង មនុស្សជាតិទូទៅ ។

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើជូនសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

លិខិតរបស់ ឯកឧត្ដម កូហ្វី អាណន់ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ផ្ញើជូនសម្ដេច នាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហ៊ុន សែន ជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថា ដោយយោងទៅលើមាត្រា ៣២ នៃកិច្ចព្រមព្រៀង ពេលនេះ ឯកឧត្ដម ប្រកាសជូនដំណឹងថា តំរូវការផ្នែកច្បាប់ខាងភាគីអង្គការសហ ប្រជាជាតិ សំរាប់ការចូលជាធរមាននៃ កិច្ច ព្រមព្រៀង ត្រូវបានបំពេញរួចហើយ ។

ប្រទេសបែលស៊ិក ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១៩៨.១៥១ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។ ហេតុនេះ មូលនិធិដែលបានសន្យាផ្ដល់ កើនដល់ ៣៨.៦៧៥.១៨៤ ដុល្លា ។

ប្រទេសបែលស៊ិក ជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១៩៨.១៥១ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះ វិសាមញ្ញ ។ ហេតុនេះ មូលនិធិដែលបានសន្យាផ្ដល់ កើនដល់ ៣៨.៦៧៥.១៨៤ ដុល្លា ។

សហគមអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ១,៣ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ

សហគមអឺរ៉ុបជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ១លាន អឺរ៉ូ (ត្រូវជា ១,៣ លានដុល្លា សហរដ្ឋអាមេរិក) សំរាប់អង្គជំនុំ ជម្រះវិសាមញ្ញ ។

សន្និសីទស្ដីពីការសន្យាផ្ដល់មូលនិធិ សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅ លេខាធិការដ្ឋានអ.ស.ប នាទីក្រុងញិវយ៉ក

សន្និសីទស្ដីពីការសន្យាផ្ដល់មូលនិធិ សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ សំរាប់ការកាត់សេចក្ដីខ្មែរក្រហម នៅ លេខាធិការដ្ឋានអ.ស.ប នាទីក្រុងញិវយ៉ក ។ គណៈប្រតិភូកម្ពុជារួមមាន ឯកឧត្ដម ស៌ាន វិសុទ្ធ លេខាធិការ ប្រតិបត្ដិនៃលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល ឯកឧត្ដម ក្រាញ់ តូនី (ទីប្រឹក្សា ច្បាប់) បណ្ឌិត ហេឡិន ចាវិស បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះ ។ មានប្រទេសចំនួន១៣ បាន ប្រកាសអំពីកិច្ចសន្យាផ្ដល់មូលនិធិរបស់ខ្លួន ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន ៣៨.៤៧៧.០៣៣ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ក្នុងនោះមាន ប្រទេស ជប៉ុន (២១,៦ លាន) បារាំង (៤,៨លាន) អូស្ដ្រាលី (២.៣៥១.០៩៧) កាណាដា (១.៦១២.៩០៣) អាល្លឺម៉ង់ (១លាន) ហូឡង់ (១.៩៨១.៥០៦) ដាណាម៉ាក (៥៣១.៩១៤) លុចសំ

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំបន្ទាប់រវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន និង ក្រុមការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ទាក់ទងទៅនឹងគំរោងថវិកាសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសកាណាដាជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ២លានដុល្លាកាណាដា (ត្រូវជា ១.៦១២.៩០៣ ដុល្លា សហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គ ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសកាណាដាជូនដំណឹងអំពីវិភាគទានចំនួន ២លានដុល្លាកាណាដា (ត្រូវជា ១.៦១២.៩០៣ ដុល្លា សហរដ្ឋអា មេរិក) សំរាប់អង្គ ជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ ។

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំបីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហមនៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក ។ ក្នុងពេលនោះ ស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនអំពាវនាវសុំការគាំទ្រ ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ បដិភាគរបស់កម

កិច្ចប្រជុំលើកទីប្រាំបីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងអ.ស.ប សំរាប់ជួយរៀបចំការកាត់ សេចក្ដីខ្មែរក្រហមនៅ ទីក្រុងញិវយ៉ក ។ ក្នុងពេលនោះ ស្ថានបេសកកម្មជប៉ុនអំពាវនាវសុំការគាំទ្រ ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ បដិភាគរបស់កម្ពុជាចំនួន ១៣,៣ លានដុល្លា ។

ប្រទេសជប៉ុនជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ២១,៦ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ប្រទេសជប៉ុនជូនដំណឹងអំពីការផ្ដល់មូលនិធិចំនួន ២១,៦ លានដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក សំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

Pagination