អត្ថបទព័ត៌មាន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក. ស្តីពីសំណុំរឿង ០០៤/២ ពាក់ព័ន្ធនឹង អោ អាន

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានដឹងថា នៅពេលបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាដំណោះស្រាយពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានិងផ្ទុយគ្នា។ សហចៅ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងជូនដំណឹងពីសាលក្រមពេញលេញជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាបារាំង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានជូនដំណឹងអំពីសាលក្រមពេញលេញជាលាយលក្ខណ

សេចក្ដីសង្ខេបសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងប្រកាសសេចក្តីសំអាងហេតុ និងផ្នែកនៃ សេចក្តីសម្រេចនៃសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែ​វិច

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ អ.វ.ត.ក កំណត់យកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨ ដើម្បីប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន​

នៅថ្ងៃនេះ អង្គជំនុំជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការ​កម្ពុជា (អ.វ.ត.ក.) បានចេញដីកាកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសសាលក្

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះសាលា​ដំបូង​បញ្ចប់​សវនា​ការ​លើ​ភ័ស្តុតាង​នៅ​ក្នុង​សំណុំរឿង​ ០០២/០២, ​ កំណត់​កាល​បរិច្ឆេ​ទសម្រាប់​ដាក់​សារ​ណា​បិទ​បញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្ទាល់មាត់បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាដេញដោល

នៅថ្ងៃពុធ ទី ១១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបិទបញ្ចប់សវនាការលើភ័ស្តុតាង នៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ និង     ការបំពារបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ 

សវនា​ការ​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​​/​​០​​២​​ ​ទាក់​ទង​នឹង ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ​ សំផ​ន ​ នឹង​បន្ត​នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ​ទី​១០ ​ខែតុ​លា ​ឆ្នាំ ​២០១៦​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបន្តដំណើរការសវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៩ ព្រឹកតទៅ នៅក្នុងសាលសវនាការរបស់ អ.វ.ត.ក។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នឹង​ធ្វើ​សវ​នា​ការ​ដេញ​ដោល​ភ័ស្តុតាង​លើ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀប​អាពា​ហ៍ពិ​ពាហ៍​ដោយ​បង្ខំ​ និង​ ការ​រំលោភ​សេព​សន្ធវៈ​

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ តទៅ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងធ្វើ​សវនា​ការដេ​ញ​​​ដោលភ័ស្តុតាងលើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំ និង ការរំលោភសេពសន្ធវៈ នៅអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ០៨ រូប សាក្សីចំនួន ០៣ រូប និង អ្នកជំនាញចំនួន ០២ រូប ត្រូវបានសម្រេចយកមកស្តាប់សក្ខីកម្មនៅក្នុងផ្នែកនេះ ក្នុងការជំនុំ-ជម្រះក្តី​លើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និង ខៀវ សំផន ។

អតីត​ប្រធាន​មន្ទីរ​ស​ន្តិ​សុខ ​ស-​២១​ នឹង​ផ្តល់​សក្ខី​កម្ម​នៅ​ក្នុង​ការ​ជំនុំ​ជម្រះ​ក្តី​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០​២​/​០២​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទស្តាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មរបស់ កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅឌុច អតីតប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ តទៅ។ ឌុច ត្រូវបានកោះហៅមកផ្តល់សក្ខីកម្មក្នុងប្រធានបទទីបួននៃសំណុំរឿង ០០២/០២ ទាក់ទងនឹងមន្ទីរសន្តិសុខ និងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង ជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស-២១ ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានត្រៀមរយៈពេល ០៩ ថ្ងៃដើម្បីសាកសួរទៅលើសាក្សីរូបនេះ។  នេះគឺជាលើកទី២ ហើយដែល កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និង ខៀវ សំផន។ គាត់បានបង្ហាញ

អង្គ​ជំ​នុំ​ជម្រះ​សា​លាដំ​បូងនឹង​ចាប់​ផ្តើម​ស​វ​នា​ការ​លើ​ភ័​ស្តុ​តាង​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​បទ​ទី​បួន​នៃ​សំ​ណុំរឿ​ង ​០០២​/០​២ ​គឺ ​មន្ទីរ​សន្តិ​សុខ ​និង​ ការ​បោស​សម្អាត​ផ្ទៃ​ក្នុង​

នៅថ្ងៃ ពុធ ទី២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៦ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នឹងចាប់ផ្តើមសវនាការលើភ័ស្តុតាងក្នុងប្រធានបទទីបួននៃសំណុំរឿង ០០២/០២ គឺ មន្ទីរសន្តិសុខ និង ការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុង។ យោងតាមដីកាដំណោះស្រាយដែលចោទប្រកាន់លើ នួន ជា និង ខៀវ សំផន បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ និង តុលាការរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ហើយដាក់ជំនួសវិញនូវប្រព័ន្ធមន្ទីរសន្តិសុខ និង ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្ស ដើម្បីឃុំខ្លួន កសាង ឬ សម្លាប់ជនដែលជាប់សង្ស័យថាជាខ្មាំង។ នៅត្រឹមឆ្នាំ ១៩៧៩ មន្ទីរសន្តិសុខប្រហែល ២០០ កន្លែង និង ទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សរាប់មិនអស់ត្រូវបានចោទថាបានបង្កើតឡើងនៅគ្រប់ភូមិភាគទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និង នៅតាមថ្នាក់ផ្សេងៗន

សវ​នា​ការ​សួរ​ដេញ​ដោល​លើ​ភស្តុ​តាង​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ឈាន​ដល់​អង្គ​ហេតុ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ចំពោះ​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម​

សវនាការសួរដេញដោលលើភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមបន្តនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹងការផ្តល់សក្តីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបទាក់ទងនឹងអង្គហេតុ ការដ្ឋានការងារទំនប់ត្រពាំងថ្ម។ បន្ទាប់មក អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងស្តាប់ភស្តុតាងទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍ និង ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថា បានអនុវត្តប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចវៀតណាមនៅកម្ពុជា ក្នុងរយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។ សាក្សី និង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១០ រូប ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការផ្តល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេលសវនាការលើផ្នែកនេះក្

បទ​ចោទ​ប្រកាន់​អំពី​ឧក្រិ​ដ្ឋ​កម្ម​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​នឹង​ត្រូវ​លើក​មក​សួរ​ដេញ​ដោល​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ចំពោះ​មុខ ​អ.​វ.​ត​.​ក

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ តទៅ ហើយក៏ជាលើកទី១ដែរ ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងបើកសវនាការដេញដោលលើភស្តុតាងទាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ នៅពេលដែលការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទ ខៀវ សំផន និង នួន ជា បានឈានដល់ការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតផ្តោតលើការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនជាតិចាម។ សាក្សី និង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន ១៤ រូប និង អ្នកជំនាញ ១រូប នឹងត្រូវកោះហៅមកផ្តល់សក្ខីកម្មនៅអំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះលើអង្គហេតុនេះ។ជនជាតិចាមគឺជាជនជាតិភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានភ

ជន​ជាប់​ចោទ ​អៀង ​ធីរិទ្ធ ​បាន​ទទួល​មរណ​ភាព​

   អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានទទួលព័ត៌មានពីអាណាព្យាបាលតាមផ្លូវច្បាប់ថា ជនជាប់ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ បានទទួលមរណភាព កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ ១០:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ នៅខេត្តប៉ែលិន ប្រទេសកម្ពុជា។

ការ​កែ​សម្រួល​កាល​វិភាគ​សវ​នា​ការ​ពី​ថ្ងៃ​ទី ​៣០ ​ខែ ​មីនា ​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ​០៣ ​ខែ ​មេសា ​ឆ្នាំ ២​០១៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងស្តាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីមួយរូបដែលមានរហស្សនាម 2-TCW-923 តាមរយៈប្រព័ន្ធសោតទស្សន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ដោយសារតែពេល វេលាខុសគ្នា អង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសវនាការចាប់ពីម៉ោង ៨.០០ ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង ១០.០០ ព្រឹក សម្រាប់រយៈពេល បីថ្ងៃ គឺពីថ្ងៃទី ៣០-៣១ ខែ មីនា និងថ្ងៃទី០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយអង្គជំនុំជម្រះនឹងមិនធ្វើសវនាការបន្តទៀតទេនៅអំឡុងថ្ងៃទាំងនេះ

កាល​បរិច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៣-​២៧ ​ខែ​មីនា ​ឆ្នាំ ​២០១​៥ ត្រូវ​បាន​កែ​ប្រែ​

 នៅក្នុងបំណងផ្តល់ឱកាសបន្ថែមដល់ភាគីនានាពិនិត្យឡើងវិញនូវឯកសារពីសំណុំរឿង ០០៤ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងមិនធ្វើសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង០០២/០២នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ទេ ហើយសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារ-ពុធ-ព្រហស្បតិ៍ ទី២៤-២៥-២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។             សវនាការនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក www.eccc.gov.kh/en/live-stream

ដីកា​សម្រេ​ចផ្ទាល់​មាត់​ហាម​មិន​ឲ្យ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​រូប​ថត ​និង​រូប​ភាព​របស់​សាក្សី​ជា​សា​ធារ​ណៈ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) សូមជម្រាបជូនដល់តំណាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ថា ថ្ងៃនេះ ចៅក្រម និល ណុន ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានចេញដីកាសម្រេចផ្ទាល់មាត់មួយដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កាល​បរិ​ច្ឆេទ​សវ​នា​ការ​លើ​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២​

ចម្លើយសាក្សីមួយចំនួនពីសំណុំរឿង ០០៤ ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានដាក់បង្ហាញដោយសហព្រះរាជអាជ្ញានៅថ្ងៃទី១៦ ១៧ និង ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥។ ដើម្បីផ្តល់ពេលវេលាដល់ភាគីនានាក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញពីឯកសារថ្មីៗទាំងនេះ កាលបរិច្ឆេទសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ៖

សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​សា​ជា​ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ​ខែ​មករា ​ឆ្នាំ ​២០១​៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) ត្រូវបានផ្តល់ព័ត៌មានដោយមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតថា ខៀវ សំផន នឹងមិនអាចចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ នៅមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ បានទេ។ ហេតុដូច្នេះ សវនាការដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃនោះត្រូវបានលុបចោល។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានបង្គាប់ឱ្យមានការវាយតម្លៃផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយតុលាការរួចហើយ ដើម្បីវាយតម្លៃលើសម្បទាក្នុងការចូលរួមសវនាការរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរ នៅថ្ងៃទី ១៩ និង ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ។ សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ នឹងចាប់ផ្តើមសាជាថ្មី នៅវេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក នៅថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​សម្រេច​បញ្ជូន​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ​ របស់​ក្រុម​មេធា​វីការ​ពារ​ក្តី ខៀ​វ ​សំផន ​ទៅ​អង្ភ​ភាព​មាន​សម​ត្ថកិច្ច​របស់​ពួក​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន​

 នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចចេញដីកាបញ្ជូនកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវី គង់ សំអុន សហមេធាវីជាតិការពារក្តី ខៀវ សំផន ទៅប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបញ្ជូនកំហុសវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវី Arthur Vercken និងមេធាវី Anta Guisse សហមេធាវីអន្តរជាតិការពារក្តី ខៀវ សំផន ទៅប្រធានគណៈមេធាវីទីក្រុងប៉ារីស និងអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃសាលាឧទ្ធរណ៍ទីក្រុង ប៉ារីស។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បង្គាប់​ឱ្យ​មាន​ការ​តែង​តាំង​មេធាវី​ប្រចាំ​ការ​សម្រាប់ ​ខៀវ​ សំផន​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបដិសេធសំណើសុំរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ដើម្បីតែងតាំងជាបណ្តោះអាសន្ននូវក្រុមមេធាវីដែលជាមិត្តរបស់តុលាការ និងបានបង្គាប់ឱ្យអង្គភាពគាំពារការពារក្តីតែងតាំងក្រុមមេធាវីការពារក្តីប្រចាំការរបស់តុលាការជាជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ និងអន្តរជាតិម្នាក់សម្រាប់លោក ខៀវ សំផន។

សវនា​ការ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ​០០២​/​០២​ ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​រហូត​ដល់​ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានផ្អាកសវនាការជំនុំជម្រះក្ដី ក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ រហូតដល់ម៉ោង ៩ ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥។ មូលហេតុនៃការផ្អាកសវនាការនេះ គឺដោយសារតែមេធាវីការពារក្ដីលោក ខៀវ សំផន បន្តបដិសេធមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីក្នុងសំណុំរឿង០០២/០២ នៅមុនកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការដាក់សារណាលើបណ្ដឹងសាទុក្ខរបស់លោក ខៀវ សំផន ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៩ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​បង្គាប់​ឲ្យ​ភាគី​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​ក្នុង​សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ដែល​នឹ​ងប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​វិច្ឆិកា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានបង្គាប់ឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ ត្រូវចូលរួមក្នុងសវនាការលើអង្គសេចក្តីដែលនឹងប្រព្រឹត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ តទៅ។ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានជូនដំណឹងដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា ឲ្យបានដឹងជាមុនផងដែរថា អង្គជំនុំជម្រះនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ប្រសិនបើក្រុមមេធាវីការពារក្តីណាមួយ ខកខានមិនបានគោរពតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យចូលរួមក្នុងសវនាការនាពេលខាងមុខនេះ។

វីដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០​១៤​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ ​

អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​សាលា​ដំបូង​នៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះ​វិសា​មញ្ញ​ក្នុង​តុលា​ការ​កម្ពុជា​ (អ.វ.ត.ក)​ បាន​សម្រេច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នូវ វីដេអូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្តី​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​សវ​នា​ការ​លើ​សំណុំ​រឿង ​០០២​/០២ ​សម្រាប់​វគ្គ​ពេល​ព្រឹក​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​២៨ ​ខែ ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤។​ ​វីដេ​អូដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​នេះ​គឺ​ពាក់​ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​ពិភាក្សា​លើ​ធន​ធាន​ដែល​មាន​សម្រាប់​ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារក្តី ​ខៀវ សំផន និង នួន ជា ហើយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមសវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ដោយភ្ជាប់នូវលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។ ភាគីពាក់ព័ន្ធន

ក្រុម​មេធាវី​ការ​ពារ​ក្តី​ខៀវ ​សំផន​ និង​ នួន​ ជា ​ត្រូវ​បាន​ព្រមាន​ចំពោះ​ការ​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​វិជ្ជា​ជីវៈ ​និង​ត្រូវ​បាន​បង្គាប់​ឲ្យ​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​រៀប​ចំ​សវ​នាកា​រ​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានចេញនូវការព្រមានជាផ្លូវការមួយអំពីការប្រព្រឹត្តកំហុសវិជ្ជាជីវៈចំពោះក្រុមមេធាវីជាតិ និងអន្តរជាតិរបស់ខៀវ សំផន និងនួន ជា អនុលោមតាមវិធាន ៣៨ នៃវិធានផ្ទៃក្នុង។  

វិ​ដេ​អូ​នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ​អំពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) បានសម្រេចផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវវីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំអំពីការគ្រប់គ្រងសវនាការក្នុងសំណុំ រឿង ០០២/០២ មួយវគ្គដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ វីដេអូនៃកិច្ចប្រជុំដែលបានផ្សាយជាសាធារណៈនេះ គឺទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាអំពីធនធាន ក្នុងការបំពេញការងាររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវ សំផន និងនួន ជា។

សវនា​ការ​លើ​អង្គ​សេចក្តី​ក្នុង​សំ​ណុំ​រឿង ​០០២​/០២​ ប្រឆាំង​នឹង ​នួន ​ជា ​និង​ខៀវ ​សំផន​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ​ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ ​២០១៤​

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក) នឹងចាប់ផ្តើមបើកសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០២ ប្រឆាំងនឹង នួន ជា និងខៀវ សំផន នៅថ្ងៃទី ១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក នៅក្នុងសាលសវនាការធំរបស់ អ.វ.ត.ក។ សហព្រះរាជអាជ្ញានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកលើបទចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទដោយសង្ខេប ហើយជនជាប់ចោទ និង/ឬមេធាវីការពារក្តីនឹងត្រូវផ្តល់ឱកាសក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបដោយសង្ខេបផងដែរ មុននឹងសាក្សីទី១ ត្រូវបានកោះហៅដើម្បីផ្តល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤។ អង្គហេតុដែលនឹងត្រូវស្តាប់នៅក្នុងពេលសវនាការវគ្គទី១ គឺទាក់ទងនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់ ដ

Pagination